Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Flera av Nordiska motståndsrörelsens framträdande och mer hårdföra aktivister bryter sig ur organisationen för att istället bilda en egen grupp av nazistiska aktivister. Uppgifterna kommer från källor till Expo med insyn i organisationen. 

Expo har kunnat bekräfta att det just nu pågår en splittring i NMR, att den tidigare ledaren Klas Lund leder en utbrytargrupp och att detta internt beskrivs som ett kuppförsök.

Bakgrunden ska framförallt vara en konflikt kring organisationens metoder och strategiska val där vissa av de mer hårdföra aktivisterna anser att organisationen blivit mindre radikal under de senaste årens försök att bredda sig och locka fler medlemmar. Efter det misslyckade valet i höstas har missnöjet sjudit inom delar av denna krets, som ofta inom NMR beskrivs som dess ”spjutspets” eller som ”kärnaktivister”. Personliga konflikter inom nuvarande ledning kan också ha bidragit till splittringen som nu är ett faktum.

”Kuppförsök” resulterar splittring

Under sommaren ska krav ha framförts om den nuvarande ledaren Simon Lindbergs avgång, till förmån för den tidigare ledaren Klas Lund. Enligt Expos källa har det gått ut information till organisationens medlemmar om att utbrytarna försöker få med sig fler. 

Enligt källan består gruppen, förutom ledaren Klas Lund, av högt uppsatta aktivister och medlemmar med lång historia inom rörelsen. 

År 2015 tvingades Klas Lund bort från sin ledande roll i NMR och Simon Lindberg tog över makten i organisationen. Under Lindbergs ledning har ambitionen varit att bredda den tidigare mer slutna organisationen och få den att växa. Under valåret 2018 beskrev organisationen sin ambition att bli en folkrörelse. Klart är att Lund står för en mer elitistisk och traditionell syn på organisationen än sin efterträdare.

Klas Lund är sedan tidigare dömd för en rad brott och har en lång historia i den organiserade nazismen. Han är dömd för dråp, rån och grovt vapenbrott och har, innan han var med och bildade Svenska motståndsrörelsen (nuvarande NMR), varit aktiv i Vitt ariskt motstånd och Nationell ungdom. 

Enligt Expos källa ska Emil Hagberg, som under flera år ingått i NMR:s ledning och som har ett stort våldskapital och ett högt anseende bland organisationens kärnaktivister, stå bakom Klas Lund och ha lämnat organisationen. Emil Hagberg är bland annat dömd för misshandel, vapenbrott och vid upprepade tillfällen våldsamt upplopp.

Att Hagberg lämnat NMR i och med splittringen lämnar organisationens så kallade riksledning, tidigare bestående av fem personer, med en tom stol. 

När Expo når Emil Hagberg för en kommentar vill han varken bekräfta eller dementera uppgifterna. 

- Framtiden får utvisa om era siare hade rätt, avslutar Emil Hagberg samtalet. 

Södermanland och delar av Stockholm och Dalarna drabbat

Enligt vad Expo erfar har det inom organisationen gått ut information om att majoriteten av aktivisterna i näste 8 och flera välkända aktivister i näste 1, det vill säga framförallt från Södermanland och Stockholmsregionen, anslutit sig till utbrytargruppen. Här har, enligt Expos källa, båda nästescheferna, Niklas Yngwe i Södermanland och Anders Rydberg i Stockholm, lämnat organisationen. 

Enligt ytterligare källor till Expo ska även betydande delar av aktivisterna i Dalarna, det vill säga näste 5 där bland andra Emil Hagberg bor, vara del av splittringen och lämna organisationen. 

Kollage av Klas Lund, Emil Hagberg och Simon Lindberg NMR
Klas Lund (tv) och Emil Hagberg (mitten) lämnar NMR och nuvarande ledare Simon Lindberg (th). Bilden är ett kollage. Foto: Expo

Tecken på splittring har funnits

För en dryg vecka sedan publicerade Simon Lindberg ett inlägg på organisationens hemsida med rubriken ”Har Nordiska motståndsrörelsen liberaliserats?”, där framgår det att det internt funnits frågetecken kring ledningens framtoning och vägval. Något han själv kallar ”lösryckta påståenden”, uppenbarligen tillräckligt tunga för ett skriftligt ställningstagande. 

Ett par dagar senare kommer ytterligare en krönika, författad av Jimmy Thunlind tillhörande det nu splittrade näste 8. Thunlind är fortsatt lojal och framhåller att den nationalsocialistiska kampen kan föras på olika sätt – med ”autonoma aktioner” (en benämning som NMR ofta använder om aktioner de inte officiellt vill ta på sig) såväl som ”social samvaro”. Men kampen kommer aldrig vinnas genom ”splittring eller ett sekteristiskt tänkesätt om utvaldhet eller exkludering”, skriver Thunlind. Något som av allt att döma är ett svar på den senaste tidens händelser inom organisationen.

Dessutom stod det klart i slutet av juli att tre av fyra aktivister som tidigare programlett en av organisationens podcasts okommenterat ersatts av nya personer. En av dessa är tidigare nämnd nästeschef Niklas Yngwe, som enligt Expos källa ska vara del av utbrytargruppen. 
 

Risk för upptrappning

Hur den nya gruppen kommer att vara organiserad eller hur stor den kommer att bli är fortfarande oklart. Klas Lund är ledare för gruppen, som beskrivs som en mer sluten och radikal organisation som inte, likt NMR under de senaste åren, kommer att ställa upp i val eller satsa på att arrangera större demonstrationer.

Nordiska motståndsrörelsen har trots breddningen under de senaste åren fortsatt att vara den mest extrema och våldsamma organisationen inom den svenska vit makt-miljön. Expos researcher Jonathan Leman, som redan tidigare förvarnat om att en splittring kan komma efter det misslyckade valresultatet 2018, är oroad över utvecklingen.

- Det finns en risk att splittringen leder till en upptrappning av våld och hot när utbrytarna vill profilera sig med mer radikala kampmetoder. Inom Nordiska motståndsrörelsen finns även liknande risker eftersom organisationen kan uppleva en press att i handling vilja tillbakavisa anklagelserna om att man har ”liberaliserats”, säger Jonathan Leman.

Expo har förutom Emil Hagberg även kontaktat Niklas Yngwe och Anders Rydberg för kommentar, men de vill liksom Hagberg varken bekräfta eller dementera uppgifterna om splittring och deras egen del i den. Vi har också sökt Simon Lindberg för kommentar utan resultat. 

Research: Jonathan Leman

Text: Anna Fröjd