Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Linda Karlström stämde den svenska staten i ett civilmål för hur hon framställdes SVT:s dokumentärserie ”Vaccinkrigarna”. Intervjuerna med henne gjordes genom så kallad wallraffning – det vill säga att journalisterna användande sig av falska identiteter.

I ”Vaccinkrigarna”, som sändes december 2020, ger Linda Karlström uttryck för konspirationsteoretiska och antisemitiska åsikter. Inför dold kamera säger hon bland annat att stora delar av Förintelsen är påhittad och ifrågasätter om ”de påstådda gaskamrarna” fungerade och den faktiska omfattningen av folkmordet.

Karlström menade att tv-inslaget var ett intrång i hennes privatliv och ett brott mot Europakonventionen.

LÄS MER: Antivaccin-aktivist stämmer staten för ”Vaccinkrigarna”

Tingsrätten i Stockholm ger henne delvis rätt. Karlström menade i sin stämning att staten har ett ansvar över hur SVT handlar. Rätten menar dock att SVT:s agerande inte kan tillskrivas staten.

Men enligt domen så lever samtidigt inte den svenska statens mediereglering upp till Europakonventionens rätt till privatliv och därmed ska staten betala ett skadestånd på 100 000 kronor till Linda Karlström.

I oktober 2021 prövade Granskningsnämnden om ”Vaccinkrigarna” bröt mot sändningstillståndets och radio- och tv-lagens krav på opartiskhet, saklighet och respekt för enskilds privatliv – vilket man kom fram till att den inte gjort.

Tingsrätten påpekar dock i sin dom att Granskningsnämnden inte behöver ta ställning till Europakonventionen.

LÄS MER: Karlströms jurist kopplad till känd antisemit

Karlström är sedan flera år tillbaka ordförande för den svenska föreningen 2000-talets Vetenskap som också ger ut en tidning med samma namn. Tidningen lyfter återkommande fram profiler från den konspirationstroende miljön.

Det var Jutistiekanslern, JK, som företrädde staten i tingsrättsmålet. Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas fram till den 5 april. Expo har sökt JK för en kommentar.