Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mikael Wiehe var konferencier för prisutdelningen i år och till sin hjälp hade han flera stora artister som ingår i stiftelsen, bland annat Thomas Andersson Wij, Timbuktu, Grynet och Martin Jonsson från Blacknuss.

Stiftelsen startade genom en stor spelning i Globen 2001 och överskottet används till att premiera personer eller organisationer som aktivt arbetar mot nazism. Expo är en i raden av många pristagare tidigare år. I år gick det stora stipendiet till Brottsförebyggande centrum i Värmland som fick 500 000 kronor ”för långt och enträget arbete för att själva och i samarbete med andra sprida kunskap och konkreta arbetsmetoder i kampen mot nazism och andra extrema antidemokratiska krafter”.

Utöver Brottsförebyggande centrum fick nio grupper eller personer stipendier på 50.000 – 100.000 kronor.

Hedersomnämnande
I år delades också för första gången ett hedersomnämnande ut och det gick till fackföreningen Byggnads för sitt aktiva och offensiva arbete mot rasism. Byggnads är det enda fackförbund som tagit fram en policy om hur rasism och högerextremism ska motarbetas.

Alla stipendiater:

Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Arbetar förebyggande med integration, mot nazism och främlingsfientlighet. Detta sker bl.a. genom projekt som Värmland fritt från nazism, Det mångskiftande Karlstad och Klassmorfar.
www.bfciv.com
Styrelsens motivering: Får 500.000 kronor för långt och enträget arbete för att själva och i samarbete med andra sprida kunskap och konkreta arbetsmetoder i kampen mot nazism och andra extrema antidemokratiska krafter.

Projekt 43 - Ljungby mot rasism
Syftet med Projekt 43 är att skapa ett lokalt nätverk mot rasism och nazism, för att på så sätt förhindra att högerextrema rörelser kan etablera sig i kommunen. Metoderna är seminarier, föreläsningar, diskussioner på skolor och arbetsplatser, utställningar m.m.
www.armiarm.nu/default.asp?id=451
Styrelsens motivering: Får 100.000 kronor för sitt arbete med att genom seminarier, föreläsningar, diskussioner på skolor och arbetsplatser, utställningar m.m. samla och samordna organisationer och enskilda individer i ett lokalt nätverk mot rasism och nazism, för att på så sätt förhindra att högerextrema rörelser kan etablera sig i kommunen.

Karl-Axel Jansson, Ingemar Schmid och Tommy Wiberg
Har bl.a. producerat dokumentärfilmer om förnekelsen av Förintelsen och om högerextremismens uppbyggnad och gradvisa etablering i Sverige under 1980- och –90-talen.
Styrelsens motivering: Får tillsammans 100.000 kronor för att under lång tid i foto och film ha dokumenterat både den historiska och den nutida nazism och högerextremism. De har också hållit minnet av dess offer levande och porträtterat dess motståndare på ett sätt som sporrar till fortsatt kamp.

Renzo Aneröd
Har under flera år arbetat som ungdomsledare och föreläsare, bland annat med föreläsningen "Med sökarljuset på Vitmaktrörelsen". Aneröd har skrivit romanen Löftet och var en av initiativtagarna och regissörerna till filmen Under en blågul himmel som bl.a. visats på Göteborgs Filmfestival.
Styrelsens motivering: Får 50.000 kronor för sitt ihärdiga och engagerade arbete mot nazism. Renzo Aneröd har under sina år som ungdomsledare, regissör, föreläsare och författare argumenterat mot den nazistiska ideologin och beskrivit nazism i dagens Sverige – men också visat att det går att bygga broar och överbrygga fördomar.

Emerich Roth
Emerichfonden, med grundaren Emerich Roth i spetsen, arbetar aktivt med att ”värstingar” och nazister. Emerich Roth föreläser i skolor om sina erfarenheter som överlevare från fem koncentrationsläger. Samtliga arvoden går till fonden. Ur denna utdelas varje år stipendiet Skolornas fredspris ut till olika skolor. Fonden samarbetar bl.a. med Fryshuset och Polishögskolan.
www.emerichfonden.nu
Styrelsens motivering: Får 50 000 kronor för sin outtröttliga kamp för demokrati och humanism och sin förmåga att se människan bakom brottet och nazism. Emerich Roth har i över 10 år besökt mer än 500 skolor och fört öppna samtal med ungdomar om sina upplevelser under andra världskriget.

Sten Axelsson
Polis i Västerås. Aktiv i ”Nätverk mot nazism och rasism”.
Styrelsens motivering: Får 50.000 kronor för att under många år och med gott resultat genom aktivt motarbete och omfattande upplysningsverksamhet ha stört och förhindrat framväxten av den nazistiska rörelsen i Västerås.
www.motrasism.nu

Arbetaren
Styrelsens motivering: Får 50.000 kronor för sin kontinuerliga bevakning i artiklar och reportage av den svenska och europeiska nazism och den antifascistiska rörelsen och för aktivt publicistiskt motstånd mot alla former av högerextremism.
www.arbetaren.se

Gustav Fridolin
Rikdsagsledamot (mp)
Styrelsens motivering: Får 50 000 kronor för att med glödande engagemang, tvärs över alla block- och partigränser och ofta med personligt risktagande ha bekämpat alla former av nazism, högerextremism, främlingsfientlighet och rasdiskriminering i Sverige och annorstädes.
www.mp.se/gustavfridolin.asp

Bengt Larsen
Ombudsman Industrifacket Avd 2, Norra Skåne. Styrelseledamot vid Lunds Universitet.
Styrelsens motivering: Får 50 000 kronor för ett engagerat och föredömligt fackligt arbete i kampen mot nazism, rasism och främlingsfientlighet där ungdomars eget engagemang och arbete lyfts fram som en stark och avgörande kraft.

Sioma Zubicky
Författare till boken Med förintelsen i bagaget”, föreläsare, överlevare från Auschwitz.
Styrelsens motivering: Får 50 000 kronor för sitt outtröttliga pedagogiska arbete med att bland unga människor sprida kunskap och upplysning om nazism och förintelsen och konsekvenserna i praktiken för dem som drabbades.

Svenska Byggnadsarbetarförbundet (hedersomnämnande)
Byggnads är det enda fackförbund i Sverige som har tagit fram en policy mot rasism och högersextrema krafter. De har också uteslutit medlemmar som varit aktiva i nazistiska organisationer. Byggnads har samarbetat med Expo för att utbilda förtroendevalda.
Styrelsens motivering: Svenska Byggnadsarbetareförbundet tilldelas denna hedersutmärkelse för sitt offensiva fackliga arbete i form av policy, utbildning av förtroendevalda och medlemmar samt opinionsbildning i kampen mot nazistiska, rasistiska och högerextrema grupper.
www.byggnads.se