Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

SOM-institutets senaste siffror visar på en tydlig trend. Med undantag för några år under mitten av 2000-talet blir svenska folket allt mer positivt inställt till flyktingmottagande. När mätningarna inleddes 1990 tyckte 61 procent av de tillfrågade att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Institutets senaste undersökning som presenterades under onsdagens SOM-seminarium visar att motståndet mot flyktingmottagande nu är rekordlågt. 42 procent av de tillfrågade håller med om att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Samtidigt är andelen som tycker att det är dåligt förslag 30 procent. Det är en den högsta siffran hittills i SOM-institutets mätningar.

"En långsiktig trend"
Marie Demker, statsvetare på Göteborgs universitet och ansvarig för undersökningen, ser flera anledningar till det dalande flyktingmotståndet.
– Vi kan se en långsiktig trend sedan början av 1990-talet. Vi har en samhällsförändring som gått mot ett mer globalt samhälle med bland annat en storstadskultur som är mångkulturell.

2009 var andelen flyktingmotståndare 46 procent, mot årets 42 procent. Den förändringen beror enligt Demker på Sverigedemokraternas inträde på den politiska arenan.
– Vi hade en valrörelse där Sverigedemokraterna fanns med och det mobiliserade personer som både är för och emot flyktingmottagningen.

SD:s väljare mest negativa.
Sverigedemokraternas väljare är de som är mest negativa till flyktingmottgande. Hela 93 procent av väljarna tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Moderatväljarna ligger närmast Sverigedemokraternas sympatisörer (48 procent). Miljöpartiet och Vänsterpartiets väljare utmärker sig som de mest flyktingvänliga. Bara 19 respektive 24 procent av dem tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar.

Tydlig bild av SD-väljaren
Under SOM-seminariet presenterades också statsvetaren Henrik Oscarssons undersökning om olika attityder bland riksdagspartiernas väljare. Resultatet ger en bra bild av SD-sympatisörernas politiska kompass. De är i mycket större grad än de övriga partiernas väljare för ett burkaförbud på allmän plats, för minskat bistånd, för sänkning av alkoholskatten, för minskning av det statliga stödet till dagspressen och för ett återinförande av den allmänna värnplikten. SD-väljarna är dessutom de som i störst grad vill att Sverige ska gå ur EU och att Turkiet inte ska få gå med.

Ämnen i artikeln