Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Det låg i sionismens intresse med en polarisering i Tyskland mellan den judiska befolkningen och den tyska. Det ligger i det judiskas natur att det finns en antagonism gentemot värdfolken där man bor", sa radioprataren och partimedlemmen Jonas De Geer förra året i en nätradiosändning knuten till Svenskarnas parti.

I Svenskarnas partis världsbild är det centralt att koppla medier och finansvärlden till judar och praktiskt taget allt i världen som partiet vänder sig emot härleds till judarna. Politiker beskrivs ofta som antingen judar eller "lakejer" till judar. Allt från invandring, krig och Gustav Vasas reformation av Sverige, till " degenererade kultur" och feminism påstås judar ligga bakom. Bland annat hävdas, i nätradion knuten till Svenskarnas parti, att både första och andra världskriget iscensattes av en "rovgirig stam".

Många av de antisemitiska konspirationsteorierna som marknadsförs kan härledas till det ökända falsariet Sions vise protokoll. Samma typ av propaganda var central för det tyska nazistpartiet. I veckan intervjuades Varenus Luckmann, som kandiderar för Svenskarnas parti i Klippan, av partiets nyhetssajt. Han beskrev Adolf Hitler som en förebild och hävdade att såväl Amerikas president Barack Obama och Rysslands president Vladimir Putin är "nickedockor" med nära till "kippan".

Antisemitismen har gått som en röd tråd i Svenskarnas parti sedan tiden för dess föregångare Nationalsocialistisk front.

Propagandachefen för Nationalsocialistisk front, Björn Björkqvist, sa i ett tal, som avslöjades av TV-programmet Insider 2002, att Adolf Hitler var för "snäll mot judarna".

"Judar är avskum, judar är kräk. Man kan inte diskutera med sådana människor. Eller människor… Man kan inte prata med sådana avarter av mänskligheten. Den här gången ska vi inte vara snälla och trevliga, vi ska inte förhandla. Vi ska slå hårt och hänsynslöst. Den här gången ska vi göra den vita politiken till världspolitik.", sa han inför jublande anhängare.

Björn Björkqvist skriver idag för Svenskarnas partis medlemstidning och är chefredaktör på nyhetssajten som ägs av partiet. Björkqvist gav nyligen sitt stöd till en ledande aktivist i Svenska motståndsrörelsen som dömts för att ha hetsat mot judar.

Björkqvist kallade domen "skamlig" och menade att aktivisten i Svenska motståndsrörelsen kritiserat den "judiska lobbyn". Han gav i samma text uttryck för en vanlig förställning bland antisemitiska högerextremister om att Sverigedemokraterna "fått ett allt starkare judiskt inflytande."

På nyhetsajten flödar också antijudiska texter, bland annat beskrivs Bonnierkoncernen som en "judisk klan". I nätradion, som står nära partiet, påstås att "Hollywood styrs av judar" som "puffar pornografiskt och annat upplösande material".

I partiorganet avfärdas modern konst. "Att känna fientlighet mot modern konst är lika naturligt som att finna incest frånstötande. Modern konst är ute efter att korrumpera dig," stod det i tidningen i november 2013. I texten påstods även att konstvärlden kontrolleras av judar.

"Att judarna dominerar konstvärlden, precis som de dominerar massmedia och alla andra inflytelserika områden, är 2000-talets bäst bevarade hemlighet," och i artikeln beskrevs en påstådd "judisk makt" ligga bakom krig och en "kulturell massdöd".

I Svenskarnas partis kampanj förra året "Pengarna åt folket" illustrerades, med banners på hemsidan och på flygblad, bankväsendet med davidsstjärnor. I ett tal som avslutade kampanjen 2013 lyfte partiledaren fram antisemitiska konspirationsteorier om påstådda judiska banker som kontrollerar världsekonomin.

"Rasblandningen", som Svenskarnas parti förkastar, är också den en konsekvens av judar, enligt partiets propaganda. 2013 sa en programledare på den till partiet närstående nätradion:

"Det handlar om att de som har den ekonomiska och mediala makten, de gör en programmatisk sak av att vi ska blanda ut oss. Söker man tillbaka, eller skrapar på ytan så ser man att i de allra flesta fall, och ytterst sett så drivs den här agendan av judar."

"Det judiska skräckväldet är här nu", deklarerade Jonas De Geer 2013 i en annan nätradiosändning.

Ämnen i artikeln