Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Svenskfientligheten" har en given plats i såväl svensk högerpopulistisk som högerextrem retorik. Begreppet är temat för årets stora högerextrema manifestation i Stockholm – demonstrationen ersätter såväl Salemmarschen som 30 novemberfirandet.

Den högerextrema sajten Metapedia definierar Svenskfientlighet så här:

Svenskfientlighet kan delas upp i två kategorier: fientlighet mot svenskar på grund av att dessa är etniska svenskar, pratar svenska och har ett nordeuropeiskt utseende. Dels en aversion mot det svenska kulturarvet som man anser är underlägset andra kulturer. Ibland ifrågasätter man även om det över huvud taget finns ett specifikt svenskt kulturarv.

Tydligt är alltså att begreppet står för flera saker. Svenskfientligheten kan både rikta sig mot en person och vara en historietolkning. Begreppet antyder att det finns ett strukturellt problem i samhället där man menar att icke-svenskar utövar våld och hat mot svenskar på grund av att de är etniska svenskar. Argumentationen påminner om rasismens förklaringsmodell - människor klumpas ihop i en ras eller etnicitet och nedvärderas utifrån detta. Rasism anses ofta riktas mot en minoritet – svenskfientlighet anses i istället komma från en minoritet riktad mot majoriteten i samhället. Men diskriminering av personer på grund av hudfärg eller etnicitet kan också kallas för rasism oavsett om den diskriminerade tillhör minoritet eller majoritet. Och om rasism definieras så, är det lika mycket rasism oavsett vilken etnisk grupp som utsätts för diskriminering eller till och med våld.

Men "svenskfientlighet" har fler betydelser. Förutom den rasism som exempelvis kan handla om att en person utsätts för våld och trakasserier av en annan person som använder nedsättande begrepp som "svenne" eller "svennehora" så kan det också handla om lagstiftning som ger vissa grupper fördelar. Sverigedemokraterna anser till exempel att instegsjobben är svenskfientliga eftersom de ger en fördel för nyanlända till Sverige.

Svenskfientlighet kan dessutom vara att inte hedra den svenska kulturen på det sätt som nationalisten anser man borde. Personer som har pekats ut som särskilt svenskfientliga är Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson. Att vara "svenskfientlig" på detta sätt brukar också ofta leda till att man betecknas som "landsförrädare" eller "oikofob". Oikofobi betyder att man har en avog inställning till sin egen hembygd eller nation, eller än hårdare, man känner ett slags självhat till den egna nationen. Nationalisterna säger att vi i Sverige har ett klimat där svensken hånas, förlöjligas nedvärderas och åsidosätts samtidigt som allt "främmande" hyllas . Svenskförnekelsen leder till "etnisk riktad brottslighet riktad mot svenskar". Protesten riktar sig därför mot vad demonstranterna ser som att svenska staten sanktionerar detta hat mot svenskarna.

De olika formerna av svenskfientlighet anses alltså hänga ihop så att exempelvis uttalanden av Fredrik Reinfeldt om att Sveriges historia handlar om inflyttade människor och influenser från andra länder uppmuntrar den enskilde våldsmannen till att misshandla och våldta.

För att göra det än bredare används också begreppet – av såväl Sverigedemokrater som högerextremister – för att beskri va det som Sverigedemokrater utsätts för när de portas från restauranger eller blir av med sina jobb. Gruppen som diskrimineras är då inte längre alla etniska svenskar utan begränsad till Sverigedemokrater och övriga nationalister som utsätts för diskriminering i samhället på grund av sina åsikter.

I våras demonstrerade Sverigedemokraternas ungdomsförbund i Göteborg mot "svenskfientligheten" – och förra sommaren höll SD:s partiledare Jimmie Åkesson ett tal enbart på temat i Västerås. Under riksdagsåret diskuterades svenskfientligheten vid två tillfällen av dåvarande sverigedemokratiske riksdagsledamoten William Petzäll som lagt interpellationer om vad regeringen gör för att bekämpa den svenskfientlighet som ligger bakom att svenska ungdomar mobbas av invandrade ungdomar. I debatterna deltog även Erik Almqvist, Sven-Olof Sällström och Kent Ekeroth.
Idag är det dock helt andra grupper som demonstrerar mot svenskfientligheten – denna gång utanför riksdagen.

Ämnen i artikeln