Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

>>Detaljerad statistik över SD:s resultat

Det preliminära valresultatet från söndagens kyrkoval visar en tydlig ökning för Sverigedemokraterna. I Kyrkomötet går partiet från fyra till sju mandat. Det starkaste stödet hade partiet i Lunds stift där 5,3 procent av väljarna röstade på partiet. Sämst resultat i valet till Kyrkomötet fick partiet på Gotland. I Visby stift röstade endast 17 personer på partiet.

Sverigedemokraternas ökning gäller även på stiftsnivå. Partiet ökade från sammanlagt tio mandat till 17 i landets 13 stift. Den största ökningen i procentandelar fick partiet i Göteborgs stift. Där gick Sverigedemokraterna från 1,28 procent till 2,98 procent, vilket gav partiet två mandat. Partiet lyckades öka sina röstandelar i samtliga de stift som det kandiderade i. Sämst gick det i Luleå där ökade partiet enligt det preliminära resultatet endast med 0,44 procentandelar.

Besviken över resultatet

Jonas Åkerlund, Sverigedemokraternas toppnamn i valet, menar att resultatet är glädjande även om han gärna avvaktar den andra sammanräkningen av rösterna. Samtidigt har han svårt att dölja sin besvikelse.
– Hur det än är har vi inte riktigt fördubblat resultatet. För oss som tycker att en fördubbling är närmast en självklarhet är det närmast en besvikelse. Men å andra sidan, om man nästan fördubblar ett valresultat kanske man inte ska vara så väldigt besviken. säger han.

Under valdagen rapporterade Sverigedemokraterna om upprepade rapporter som försvunna valsedlar.
– Det är alltid tråkigt när det är valfusk. Och vi vet sedan andra val att våra valsedlar försvinner och det är givetvis en demokratisk skamfläck att sådant förekommer. Men det återstår att se vad vi kommer göra åt det.

Vid sidan av Sverigedemokraterna är det ett annat parti som sticker ut. Frimodig Kyrka, som är emot samkönade äktenskap i kyrkan, gick från sju mandat till 13.
Jonas Åkerlund ser gruppens framgång som ett tecken på att partier som bryter mot den politiska korrektheten är på frammarsch.
– Det är ju faktisk så att vi och Frimodig Kyrka har uppfattningar som inte någon kan kalla för överdrivet politiskt korrekta, säger han.

Fritt från överraskningar

Kyrkovalet var annars relativt fritt från överraskningar. Valresultatet hamnade enligt de preliminära resultaten på låga 11,8 procent, nästan exakt samma siffra som i valet 2005 då 12 procent av de röstberättigade gick till valurnorna.

Det preliminära resultatet tyder på att Socialdemokraterna kommer att behålla sin position som kyrkopolitikens största nomineringsgrupp - det är inte partier som kandiderar i kyrkovalet utan så kallade nomineringsgrupper. Socialdemokraterna ökade knappt och ser ut att behålla sina 71 mandat i Kyrkomötet

Miljöpartiet ser ut gå framåt, från fyra till åtta mandat. Vänstern i Svenska kyrkan behåller sin blygsamma position med sina tre mandat.

Samtidigt går alla de borgerliga partiernas nomineringsgrupper bakåt, utom Kristdemokraterna som ökar från 17 mandat till 18. Centerpartiet tappar sex mandat och landar på 35, Folkpartister i Svenska Kyrkan går från 15 till 13 och Moderaterna från 45 till 40.

Det partipolitiskt obundna POSK behåller sin plats som kyrkans fjärde starkaste grupp med sina 33 mandat, att jämföra med 34 i valet innan.

Ämnen i artikeln