Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Valberedningen presenterade nyligen sitt förslag till partistyrelse som partiets ombud ska ta ställning till vid riksårsmötet nu i helgen. Förslaget innehåller fler av förnyarna och hela västfraktionen har petats från partistyrelsens ordinarie platser. Förslaget skulle ge förnyarfraktionen 8 ordinarie ledamöter mot bunkerfraktionens sex. Det är bäddat för krig på riksårsmötet i helgen.

Partiledaren kvar

Mikael Jansson får förnyat förtroende i förslaget till beslut trots hård intern kritik emot honom. Förnyarfraktionen vill egentligen avsätta honom redan i år, men då det saknas ett bra alternativ till partiledare så kommer partiet troligen att ge Jansson nytt förtroende.

Även Björn Söder behåller sin plats som förste vice ordförande i partiet. Det är posten som andre vice ordförande som en stor strid kommer att handla om. Den enda ursprungliga medlemmen från partiets bildande 1988, Johan Rinderheim, har petats från posten som andre vice ordförande. Rinderheim tillhör bunkerfraktionen och han kommer med stor säkerhet att nomineras till posten även i år. Valberedningens förslag är Jonas Åkerlund som under 2003 lämnade partistyrelsen och sin förtroendepost som ordförande i Stockholms Län. Hans officiella förklaring var att han var tvungen att trappa ner sitt politiska arbete på grund av hälsoproblem. En annan förklaring internt var att han manövrerades ut av bunkerfraktionens Johan Rinderheim och Torbjörn Kastell.

Nominerade till omval

Torbjörn Kastell står kvar som första ordinarie ledamot och sannolikt kommer det att bli strid om posten som partisekreterare som Kastell för tillfället innehar. Det beslutet tas på det konstituerande partistyrelsemötet, direkt efter att ny styrelse valts. Då kommer även ett nytt verkställande utskott att utses. Bunkerfraktionens Arnold Boström och Joakim Larlsson behåller sina platser i styrelsen och står på tredje och femte plats i förslaget. Johan Rinderheim har petats ned från andre vice ordförande till fjärde ordinarie ledamot, en post som tidigare tillhörde Jimmy Windeskog. Denne är nu helt petad från styrelsen. Richard Jomshof och Mattias Karlsson står också kvar som ledamöter i förslaget.

Helt nya ledamöter

Jan Milld, redaktör för tidningen Blågula frågor, har nominerats till en plats i styrelsen. Detta trots att han kritiserats väldigt hårt av bunkerfraktionens Mikael Jansson och Arnold Boström. När listan till Europaparlamentsvalet skulle sammanställas fick inte Milld någon plats. Detta efter ett inlägg från partiledaren Jansson där han gick till hårt angrepp mot Milld.

"Jan Milld där får man ju fundera på kanske sist 2002 då han var väldigt besvärlig. Han krävde en hög plats på listan och han ställde upp i riksdagsvalet enbart därför att det fanns en chans att partiet skulle kunna komma att vara med och där var han väldigt osolidarisk och spred inte valsedlarna i Haninge så ND fick mandat där. De hade inte fått mandat om han hade gjort det jobb han skulle göra och han misslyckades helt i Haninge genom att det inte fanns valsedlar i vallokalerna. Han ställde då inte upp lokalt, för det var han för fin för att göra."

Jan Millds höga plats på nomineringslistan leder till att Arne Andersson, fullmäktigeledamot i Timrå och styrelseledamot i många år, puttas ned till en plats som suppleant. Förutom Jan Milld så återfinns Tony Wiklander som helt ny ordinarie ledamot i partistyrelsen. Han är ordförande för Skånes Väl och nybliven medlem i Sverigedemokraterna.

Kenneth Sandberg som varit mycket kritisk till partiledaren Mikael Jansson har fått sin suppleantplats ändrad till en ordinarie. David Lång från Stockholm har också åkt från suppleant till ordinarie ledamot i förslaget. Lång är lojal mot Rinderheim.

Nedpetade

Personer som petats ned från ordinarie ledamot till suppleant är redan nämnda Arne Andersson och till det kommerfullmäktigeledamoten från Arvika, Linda Hedqvist. Hon tog plats i partistyrelsen så sent som för ett år sedan, som färsk partimedlem, men petas ned till suppleant nu.

Michael Andersson, fullmäktigeledamot från Mölndal och veteran inom partiet, håller kvar sin plats som suppleant. Det gör även Lars-Johan Hallgren från Malmö. Utöver dessa så återfinns ett par helt nya namn som kommit upp till förslag. De är Adam Marttinen, Per Klarberg, Anna Hagwall, Yngve Johansson, Daniel Spiik och Jesper Swedberg som alla nominerats till suppleantplatser.

Skulle förslaget gå igenom i sin helhet skulle det ge förnyarna åtta ordinarie ledamöter medan bunkern skulle ha sex personer. En sak som kan komma att ställa till det rejält är att västfraktionen som består av Trollhättans fullmäktigeledamöter Jimmy Windeskog, Gorm Lind och göteborgaren Rolf Weine Berg inte fått en enda plats i styrelsen, vare sig som ordinarie eller suppleant. Det kommer inte godtas utan kamp. Västdistriktet kan komma att vara utslagsgivande på riksårsmötet, då de två distrikten i Västra Götalands län har rätt att sända flest ombud av alla i partiet.

Laddat för strid

Ingen tror nog att partiets riksårsmöte kommer att bli en lugn tillställning. Förutom att en ny partistyrelse ska väljas så ska partiet enas kring två nya program. Det ena rör partiets Europapolitik och det andra är ett ekonomiskt program. Det senare har varit under framtagande under flera år, men då partiet är så splittrat i den ekonomiska politiken så har man inte kommit fram till något beslut. Det återstår att se om partiet även detta år "står mer enade än någonsin", som Björn Söder uttryckte det efter 2003 års riksårsmöte. En osäkerhetsfaktor för alla fraktioner inom Sverigedemokraterna är de nya stadgarna. Förra året deltog knappt 60 ombud i omröstningarna på riksårsmötet. Enligt de nya stadgarna kan ända upp till 200 ombud utses av de olika partidistrikten. Den fraktion som mobiliserar flest av sina redan valda ombud kan vara den som tar hem spelet.