Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Terrafem har tidigare drivit en jourtelefon dit kvinnor kunnat vända sig för att få råd. Det finns ett tydligt behov. Gruppen har loggat över 1 000 samtal det senaste året. Det handlar ofta om personer i akuta situationer.

Juristjouren ska bistå med mer handfast hjälp i form av juridisk rådgivning och stöd i förberedelserna i kvinnornas möte med rättsväsendet. Juristjouren finansieras av Brottsoffermyndigheten.

– Många kvinnor förstår inte språket och vet inte vilka rättigheter de har. De har därför svårt att orientera sig i mötet med myndigheterna, säger Bernardita Nuñez.

– Till exempel kan det vara så att de inte får information om att de har rätt till målsägandebiträde, eller att myndigheterna ger otydlig information om hur det går till att få skyddad identitet. Bristerna är väldigt många och det handlar om en mycket utsatt grupp av människor. Det är därför vi anser att det finns ett oerhört stort behov.

Jouren drivs av ett tiotal jurister eller juridikstuderande som arbetar på fritiden med att bistå utsatta kvinnor. Hjälp kan erbjudas på ett flertal språk, däribland kurdiska, arabiska och amarinja.

STIEG LARSSON

VAD ÄR TERRAFEM

  • Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon och erbjuder rådgivning på cirka 35 språk till kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Terrafem har också en tjejjour för ungdomar under 25 år.
  • Terrafem driver opinionsbildning mot könsstympning och arbetar bland annat med att öppna en fristad för hotade flickor och kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem är också hårt engagerat i arbetet mot trafficking och sexhandel, och organisationen erbjuder en mötesplats för kvinnor som sålts till Sverige som prostituerade.
  • De som arbetar på Terrafem manar utsatta flickor att inte tveka att ringa till jourtelefonen. Frivilligarbetarna på Terrafem har flera års erfarenhet av att arbeta med kvinnor utsatta för våld. Den som ringer till Terrafem kan vara anonym.
  • Terrafem kan nås på jourtelefon 020-52 10 10.
  • Du kan stödja Terrafem genom att bli stödmedlem i föreningen.
    Avgiften är 100 kr till postgiro 558005-5.
  • För mer information, besök Terrafems hemsida www.terrafem.org

    Ämnen i artikeln