Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt NCT:s helårsbedömning för 2021 så ligger terrornivån i Sverige kvar på en förhöjd nivå. På den femgradiga skalan bedöms Sverige ligga på nivå tre.

Terrorhotet anses utgöras av högerextremt och islamistiskt motiverad terrorism. NCT gör bedömningen att det i dessa miljöer kan finnas personer som har såväl avsikt som förmågan att utföra terrorattentat. Just att terrordåd utförs av ensamagerande individer anses vara en trend som fortsätter i såväl Sverige som övriga Västvärlden.

”Ensamagerande gärningspersoner befinner sig ofta utanför eller i utkanten av kända våldsbejakande extremistmiljöer. Deras motivbild är ofta konstruerad utifrån våldsbejakande extremistisk propaganda och tidigare utförda terrorattentat”, skriver NCT i sin rapport.

Det konstateras även i rapporten att den våldsbejakande islamistiska miljön sannolikt är den extremistmiljö i Sverige som har störst förmåga att generera pengar. Vad gäller den våldsbejakande högerextrema miljön så bedöms den framförallt finansieras via medlemsavgifter och insamlingar.

Antalet terrordåd i Västvärlden som kunde kopplas till våldsamma islamister ökade under 2020. Samtidigt minskade dåden som var högerextremt motiverade. ”Attentatshotet från den våldsbejakande högerextremistiska miljön har trots detta successivt ökat under de senaste åren”, menar NCT.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen.