Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De två ryska tvillingarna, Sergei och Igor Kushev, tvingades lämna Sverige för några veckor sedan. Expos granskning, som gjorts tillsammans med Expressen, visar att de två 35-åriga männen vid flera tillfällen deltagit i nazistiska Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter. 

De har deltagit i nazisternas träningsverksamhet - inte sällan kampsportsträning - i Södermanland. Där har de synts tillsammans med nazisten Niklas Yngwe, som tidigare hade en ledande roll i NMR men som 2019 gick över till utbrytargruppen Nordisk styrka.

Hösten 2018 medverkade åtminstone en av tvillingarna i NMR:s så kallade Nordendagar, som är en årlig sammankomst som bland annat innehåller föreläsningar men också fysisk träning. 30 november samma år deltog de i en demonstration i Kungsträdgården i centrala Stockholm – en demonstration som urartade när nazisterna slängde brinnande facklor mot en antirasistisk manifestation.

Deltog i Almedalsveckan 2018

Under valåret 2018 närvarade de också vid NMR:s stora valavslutning på Kungsholms torg i centrala Stockholm. Tidigare under sommaren var de i Visby under politikerveckan i Almedalen - mitt bland kampanjande toppolitiker.

De ryska tvillingarna var inte de enda utländska nazisterna på plats under politikerveckan. Expressen kunde då berätta om den nazistiske mördaren Rami Joukanen - dömd för att under tortyrliknande former ha slagit ihjäl en handikappad man - som rest från Finland för att delta i NMR:s valsatsning i Visby.

Under 2019 fortsatte bröderna Kushevs NMR-engagemang med kampsportsträning, flygbladsutdelning och interna möten.

Men hösten 2019 avslog Migrationsverket deras ansökningar om uppehållstillstånd. Myndigheten beslutade att de skulle utvisas och förbjudas att återvända till Sverige under tio år. De informerades också om att de skulle sättas upp på en spärrlista i Schengenländernas informationssystem så att de inte heller kommer att kunna resa in i något annat Schengenland under tioårsperioden.

Bröderna är i Almedalen 2018 tillsammans med NMR
2018 åker bröderna tillsammans med NMR till politikerveckan i Almedalen. Foto:David Lagerlöf/Expo

Säpo: Bröderna är en säkerhetsrisk

Efter Migrationsverkets beslut placerades de två bröderna på Migrationsverkets förvar i Flen. Sergei Kushev har också flyttats runt mellan häktena i Sollentuna och Rosersberg.

Migrationsverket har sekretessbelagt skälen till utvisningarna men i handlingar i migrationsdomstolen framgår att Säkerhetspolisen, Säpo, genom sitt utlåtande spelat en roll. Säpo menar att bröderna utgör ”en risk för allmän ordning och säkerhet”, som det står i beslutet från Migrationsverket. Vidare framgår också av myndighetshandlingar att ryssarna har kontrollerats ”av polisen tillsammans med individer som har dömts för brott” och att dessa ”personer har nazistiska kopplingar”.

Advokat Björn Sjölander företrädde männen i deras ansökan om uppehållstillstånd:

– Jag har inga kommentarer överhuvudtaget, säger han.

Bröderna Kushev har vid flera tillfällen försökt upphäva utvisningarna och bli släppta ur förvaren - men fått nej av Migrationsverket och migrationsdomstolen.

Advokaten: ”Inte kriminaliserat att vara nazist”

Advokat Mark Safaryan, som biträtt bröderna senare i processen, är kritisk till myndigheternas hantering:

– Mina klienter har blivit utsatta för repressalier från de svenska myndigheternas sida till följd av deras politiska åskådning. Det är inte kriminaliserat att vara nazist eller fascist i Sverige, säger han och tillägger att hans klienter blev förföljda i hemlandet på grund av sina åsikter. 

Safaryan säger att hans klienter inte fått anklagelserna om samröre med ”individer som har dömts för brott” preciserade och därmed inte kunnat försvara sig:

– Vi har inte kunnat få någon som helst precisering om vad det är för personer, i vilka sammanhang och i vilka avseenden de utgör hot mot rikets säkerhet.

– Det här är inte rättssäkert överhuvudtaget och det ska inte förekomma i ett land som Sverige. Den här typen av fasoner är inte värdiga en demokrati.

Under tiden i Migrationsverkets förvar anmälde två tjänstemän Sergei Kushev för att ha hotat dem. Efter att en av tjänstemännen berättat att han ville bli polis ska han ha svarat:

”Säpo… Då kommer jag hitta dig när jag släpps ut”.

– Att han skulle utgöra ett hot mot personalen på förvaret - det är helt utan grund, säger advokat Mark Safaryan och tillägger att hans klient inte har ”blivit delgiven misstanke om brott mot anställda på förvaret till följd av påstådda uttalanden”.

Togs av gränspolisen

Igor Kushev är ostraffad i Sverige medan Sergei Kushev har dömts för brukande av falsk urkund. Brottet gällde ett falskt lettiskt ID-kort som han visade för gränspolisen på ett tåg från Danmark i december 2017. 

När polisen då hörde av sig till Migrationsverket fick de ut en kopia på hans ryska pass. Passet hade ett stort antal stämplar från resor till Kina, Thailand, Turkiet, Sydkorea och Japan. Flera stämplar visade också hur han åkt närmast skytteltrafik från flygplatserna i Moskva och sibiriska Chabarovsk.

Bröderna tillsammans med NMR på Kungsholmstorg 25 augusti 2018
Bröderna ansökte uppehållstillstånd i augusti 2017. Ett år senare, under pågående myndighetsprövning av deras respektive ansökningar, deltar de i NMR:s demonstration på Kungsholmstorg i Stockholm. Foto: Expo  

Advokat Safaryan förklarar Danmarksresan med att hans klient skulle besöka ett möte.

– Han hade sökt asyl och då fick kan inte lämna landet. Han var väldigt angelägen om att vara med på den här konferensen i Danmark. ID-kortet införskaffades för att kunna ta sig till konferensen i Danmark, säger Safaryan och beskriver brottet som ”en bagatell”.

Jasmina Sofic, pressekreterare på Säpo, säger om kritiken från advokaten:

– Vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden eller personer. Generellt kan jag säga att den bedömning som Säkerhetspolisen gör bygger på flera olika underrättelser och det är en samlad och individuell bedömning. Informationen - det kan vara information från samverkande partners nationellt och internationellt, från öppna källor, från andra källor, våra egna uppgifter - omfattas ofta av sekretess och får inte spridas vidare. Det handlar väldigt mycket om vårt operativa arbete. 

– I vissa fall hålls uppgifterna hemliga också för personen själv, då kan det handla om uppgifter som rör våra arbetsmetoder eller uppgifter om samarbete och informationsutbyte med andra myndigheter eller information om varifrån en uppgift kommer. Det är därför det är så att i vissa fall så får personen inte höra det men Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen får del av uppgifterna. 

Säpo bakom fler utvisningsbeslut

Fallet med de ryska tvillingarna är inte det enda där Säpo agerat för att få högerextremister ur landet. 

I slutet av januari kunde Expo, tillsammans med Expressen, berätta att Migrationsverket beslutat om att utvisa en estnisk medborgare i 20-årsåldern. Mannen, som överklagat beslutet, har de senaste åren synts i flera demonstrationer med NMR. I somras meddelade han att han lämnat NMR, men han har fortsatt att röra sig i högerextrema kampsportskretsar och leder en grupp fristående unga högerextremister i Stockholmsområdet.

På frågan hur många utländska medborgare som är aktiva i den våldsbejakande vit makt-miljön i Sverige säger Jasmina Sofic på Säpo:

– Det kan vi inte svara på konkret för det rör vår operativa verksamhet.

Niklas Yngwe är sökt för en kommentar. Advokat Safaryan meddelar att bröderna Kushev inte vill ställa upp på intervju.