Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I veckan kunde Expo rapportera att Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för den högerexterma och SD-vänliga sajten Samnytt, mot sitt nekande döms till en månads fängelse för två fall av yttrandefrihetsbrottet förtal och ett fall av grovt förtal.

Dagerlind uppgav till sin egen sajt under måndagen att han tycker domen är "bisarr" och meddelar att han med stor sannolikhet kommer att överklaga den.

Men Dagerlinds beskrivning av domen mot honom delas inte av Thomas Mattsson, vice ordförande för publicistorganisationen Utgivarna, styrelseledamot i Tidningsutgivarna och senior advisor på Bonnier News.

– Nej, det är väldigt sällan det är bisarra domar i svenska domstolar. De få som förekommer, på sistone där nämndemän har trumfat juristdomarna, tenderar korrigeras i högre rätt.

Att publicister fängslas i Sverige är däremot sällsynt, säger Thomas Mattsson.

– Det är väldigt ovanligt att en utgivare frihetsberövas. I modern tid så har det handlat om utgivare för nazistiska Nordfront, säger han.

Hög tröskel för fällning

Enligt Mattsson gör sättet som tryckfrihetslagstiftningen är utformad på i Sverige att fällningar av det här slaget ofta är väl underbyggda. Han pekar på att det snarare är så att kritiker av hur lagstiftningen ser ut ofta försöker göra poänger av att lagen är riggad till publicistens fördel.

Som exempel tar han att skuldprövningen sker i flera led. I det första skedet prövas målet av en jury bestående av nio personer varav sex av dem måste fälla i målet för att det ska gå vidare till juristdomare. Juristdomarna måste också fälla den åtalade för att det ska bli en fällande dom, annars frias den åtalade trots juryns besked.

Juryn består av representanter från olika politiska partier som båda parter har möjlighet att granska och välja bort. Den jury som sedan blir tjänstgörande får innan den ska fälla sitt avgörande uttryckliga instruktioner från domaren i målet att de hellre ska fria än fälla. Om jury och jurister ändå fäller, kan utgivaren överklaga. Men om jury eller jurister friar, är processen slut.

– Det finns många balanspunkter i systemet som är till för att utgivaren ska kunna argumentera för sin sak och det är hög tröskel för att bli fälld, säger Thomas Mattsson.

”Konstigt att de sätter sig i dessa lägen”

Det är andra gången Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind döms i förtalsmål. I december 2022 fastställde Högsta domstolen en dom mot honom gällande grovt förtal av en DN-journalist som Samnytt pekat ut som "misstänkt jihadist".

Sajten har också återkommande anmälts till och klandrats av Medieombudsmannen och Medieetiska nämnden för oetiska publiceringar.

Thomas Mattsson säger till Expo att han förvånas över att de högerextrema alternativsajterna återkommande väljer att göra publiceringar som bryter mot lagen och går utanför det medieetiska regelverket.

– Om jag resonerar utifrån den politiska kartan så har vi en majoritet som röstar borgerligt och av dessa samlar Sverigedemokraterna, beroende på mätning, någonstans mellan 15 och 25 procent och där uppenbarligen de här mer extrema åsiktsyttringarna på dessa sajter har en publik, säger Thomas Mattsson och fortsätter:

– De facto är det så att det finns en efterfrågan på journalistisk som är värdekonservativ eller främlingsfientlig eller högerextrem. Jag förvånas över att man försätter sig i de här situationerna gång på gång. Jag tror att man skulle ha ungefär lika stor publik om man höll sig inom de medieetiska ramarna och de tryckfrihetsrättsliga regleringarna, säger han.

Flera har lämnat medieetiska systemet

Flera av de högerextrema alternativmediesajterna i Sverige har, efter att de upprepade gånger anmälts och återkommande fällts, valt att lämna det medieetiska systemet. I december 2022 meddelande Medieombudsmannen att Samnytt valt att lämna det självsanerande systemet och i mars 2023 följde den högerextrema sajten Exakt24 efter. Dess systersajt Insikt24 är däremot fortfarande ansluten och klandrades i januari 2024 hela sju gånger, vilket är rekord.

– Jag vet inte om det beror på en vilja att hela tiden utmana systemet, att det är ett uttryck för att man inte förstår regeleringarna eller att man inte är tillräckligt publicistiskt erfarna för att fatta väl avvägda beslut, säger Thomas Mattsson till Expo.

Hör Thomas Mattsson i veckans avsnitt av Studio Expo som publiceras på fredag.

Ämnen i artikeln