Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Politiken blir i stort sett sverigedemokratisk. Det blir ingen ändring på det. Vi vill säga upp avtalet med migrationsverket och försöka stänga flyktingförläggningen som ligger här, säger Tom Thörnqvist.

Enligt Thörnqvist kommer kärnan av partiet som han kallar Kommunens bästa bestå av tre före detta sverigedemokrater, bland dem hans fru. Han säger även att han kommer verka för att värva fler medlemmar till sitt parti. Thörnqvist hävdar att ett nytt parti behövs eftersom han anser att Sverigedemokraterna i Svedala inte lyckas driva sin egen politik.

Frågor som Thörnqvist bland annat vill genomföra är ett totalt stopp av invandringen till kommunen och utvisa människor från Sverige om de inte "anpassar sig".

– Man ska ha ett tryggt samhälle, invandringspolitiken bäddar inte för ett tryggt samhälle. Är det så att de inte vill integrera sig i samhället och lära sig svenska så får de åka hem.

Hur ska man bevisa att man är integrerad?

– Jag har inget regelverk, vi verkar lokalt. Jag kan väl ha önskedrömmar jag också. Men de kan inte jag förverkliga som kommunalpolitiker.

Ämnen i artikeln