Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Att Sverigedemokraternas riksdagskampanj sätter fokus på invandringen har väl knappast undgått någon. Den uppmärksammade valfilm som partiet ville visa på TV4 illustrerade väl vad Sverigedemokraternas fokusfrågor är - invandringen och pensionärerna. Men hur ser det ut på lokal nivå? Ser prioriteringen likadan ut där?

Sverigedemokraterna kandiderar i totalt 216 kommuner i årets val. 65 av dessa kommuner har på sin lokala partihemsida lagt ut ett valmanifest inför höstens val. Manifesten innehåller en del frågor av lokal karaktär, men flera av de politiska kraven återkommer i lokalgruppernas valmanifest.

Säga upp avtal

Att säga upp, eller inte förnya kommunens avtal med Migrationsverket är det krav som oftast återfinns i de lokala valmanifesten.

"Stopp för fortsatt massinvandring och flyktingmottagning genom att teckna nollavtal med migrationsverket", skriver SD Kristianstad i sitt manifest och motiverar kravet med att man vill förhindra att "Kristianstad skall förvandlas till ett nytt Rosengård". På flera håll hänvisar man till den förda invandringspolitiken på riksnivå och menar att tills den har förändrats ska kommunen inte ta emot fler flyktingar.

Ett antal valmanifest innehåller också ett specifikt krav om att inte ta emot ensamkommande flyktingbarn, "varken med eller utan skägg!", som man väljer att formulera sig i Tomelilla.

Följer partilinjen

Anders Hellström är statsvetare och verksam vi Malmö högskola. Han har ägnat mycket tid åt att studera Sverigedemokraterna, deras retorik och politik. Och han tycker de kommunala valmanifesten följer partilinjen bra.

- Jag känner igen många av förslagen från det kommunalpolitiska program som partiet tog fram för några år sedan. Det som är slående är att man så gärna vill gå från att vara ett enfrågeparti till att ta ett bredare grepp. Men utöver invandringen så är det egentligen bara äldreomsorgen som man driver politik kring, säger Anders Hellström.

Äldrefrågor vanliga

Näst efter invandringen tycks, även på det kommunala planet, frågan om de äldres situation vara det som engagerar mest. För på andra plats bland de förslag som oftast förs fram i valmanifesten, kommer kravet om bättre mat till de äldre. Detta har under en längre tid varit en stridsfråga för partiet som har lagt motioner om maten i ett flertal kommuner. I Bollnäs vill partiet att maten ska tillagas på plats, och i Lerum kräver man att maten ska vara nylagad, ekologisk och näringsrik.

Återkommande i de kommunalpolitiska valmanifesten är också att ställa invandrare mot pensionärer. När invandringen kostar blir det de äldre som får lida.

- Detta är en del av den retoriska figur som Sverigedemokraterna bygger sin politik kring, där de ställer det ursprungliga, homogena, svenska folkhemmet, mot det nya farliga, mångkulturella samhället. Budskapet om att äldre blir lidande kan också appellera till fler än de som normalt skulle rösta på Sverigedemokraterna, säger Hellström.

Parboendegaranti

Att äldre ska ha rätt att leva tillsammans är även det ett vanligt krav i de kommunala valmanifesten. Parboendegarantin nämns på många håll, utan någon vidare förklaring än att äldre ska ha rätt att bo ihop även när den ena är för sjuk att klara sig själv. Även krav om fler trygghetsboenden för äldre finns med i många manifest.

I övrigt kan konstateras att företagare är viktigt att attrahera, att det finns ett stort stöd för vårdnadsbidraget och att många vill öka personaltätheten i skolan.

Slopa hemspråksundervisning

Frågor som är utmärkande för Sverigedemokraterna återfinns i många valmanifest. Det handlar om att slopa den skattefinansierade hemspråksundervisningen, att behålla kyrklig skolavslutning för de som vill och krav om ökat stöd till svensk kultur.

Kravet "mindre mångkultur, mer välfärd" finns med på flera hemsidor och får väl anses innefatta en hel del av det som Sverigedemokraterna som helhet står för.

Ekonomiska frågor spretar

När det kommer till den ekonomiska politiken går dock meningarna isär om vad som är kommunernas bästa. På vissa håll vill man uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen, medan man på andra håll klart och tydligt slår fast att samhällsviktiga funktioner ska drivas i offentlig regi. Detta, menar Anders Hellström är inte förvånande.

- Den forskning som finns visar att partier som Sverigedemokraterna väldigt sällan har en genomgående ekonomisk politisk linje. Sverigedemokraterna är helt enkelt väldigt kompromissvänliga i alla andra frågor än invandring och svenskhet, säger Anders Hellström.

FAKTA:

De vanligast förekommande politiska kraven i SD:s kommunala valmanifest (siffran inom parentes visar i hur många manifest som kravet återfinns):

1. Inga avtal med Migrationsverket (35)

2. Bättre mat till äldre (27)

3. Parboendegaranti (25)

4. Förbättra för lokala företagare (23)

5. Inrätta fler trygghetsboenden (21)

6. Bevara småskolan/byskolan (17)

7. Ja till vårdnadsbidrag (15)

8. Ökad personaltäthet i skolan (13)

9. Motverka mobbning (12)

10. Stöd för svensk kultur (12)

11. Mindre mångkultur, mer välfärd (11)

12. Fler kommunala folkomröstningar (11)

13. Slopa hemspråksundervisningen (10)

14. Kyrklig avslutning (10)

15. Satsa på spontanidrott (10)

Ämnen i artikeln