Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vi välkomnar människor från västeuropa, människor som inte vill leva i ett multikulturellt samhälle, vi vill inte attrahera muslimer till den här byn, säger borgmästaren László Toroczkai till BBC.

I höstas hamnade borgmästaren László Toroczkai i strålkastarljuset efter att ha infört flera lokala ordningsregler med udden riktad mot muslimer och homosexuella. I en intervju med BBC deklarerade han öppet att han vill ha ett "vitt samhälle." och att han ville vara i frontlinjen i vad han kallar "kriget mot muslimsk kultur".

Toroczkai är vice ordförande i det högerextrema Jobbik, det största partiet vid sidan av regeringspartiet Fidesz. På hemmaplan har han gjort den lilla byn Asotthalom, nära gränsen till Serbien, till en slags högerextrem mönsterkommun.

Under 2015 passerade 10 000-tals flyktingar den lilla byn, på väg genom Europa för att söka asyl. I spåren av den dramatiska flyktingsituationen lanserade Toroczkai i höstas ett politiskt paket som han menade skulle "förebygga" muslimsk flykinginvandring och samtidigt ta spjärn mot "extrem liberalism". 


Muslimsk klädsel förbjuds
Idag bor det enligt de medier som rapporterat om utvecklingen i Asotthalom två muslimer i byn. Trots det förbjuds moskébyggen och alla former religiösa byggnader som utmanar statusen för katolska kyrkor. Böneutrop förbjuds eftersom de kan störa ordningen och skapa rädsla hos lokalbefolkningen. Dessutom blir det inte tillåtet att offentligt bära klädsel som "helt eller delvis täcker ansiktet, huvud och kropp". Även burkini förbjuds, rapporterar den ungerska nyhetssajten Budapest Beacon, som i sin tur citerar ett Facebook-inlägg från Toroczkai.

I Toroczkais ordningsstadga förbjuds också alla former av uttryck som kan tolkas som ifrågasättande av det heterosexuella äktenskapet. Det samma gäller uttryck som kan tolkas som ett försök att ifrågasätta kärnfamiljens juridiska status.

- Vi kan se stora muslimska grupper i Västeuropa som inte har klarat av att integrera sig - och vill inte att samma sak ska hända oss. Jag vill att Europa ska tillhöra européerna, Asien ska tillhöra asiater och Afrika afrikaner. Svårare än så är det inte, förklarar Toroczkai i intervjun med BBC.

Borgmästaren har hyllats av europeiska högerextremister. Bland annat har byn fått besök av den brittiske högerextremisten och antisemiten Nick Griffin.

Bryter mot ungersk lag
Men I Ungern har de lokala ordningsreglerna stött på patrull. Jurister har protesterat mot att regelverket bryter mot den ungerska konstitutionen. Den regionala förvaltningsrätten har förklarat regelverket ogiltligt. Toroczkais nya regler kan bara komma till stånd genom lagar beslutade av riksdagen.

Toroczkai fick fram till den 15 februari på sig att dra tillbaka de lokala ordningsreglerna. Men han har vägrat. Nu har frågan lämnats över till Högsta domstolen, rapporterar den ungerska nyhetssajten Index.

Ämnen i artikeln