Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

expo_jonathan_leman_220_1.jpg
Jonathan Leman har sedan 2009 arbetat som en ideell kraft i Expos redaktion. Sedan 2010 är han dessutom anställd som skolsamordnare på Expo Utbildning. Är även styrelseledamot i Svenska kommittén mot antisemitism. Foto: Expo

– Israel Shamir, eller Adam Ermash som han egentligen heter, är en central gestalt i den internationella antijudiska miljön. Julian Assange sökte själv upp Shamir och har tilldelat honom läckta diplomatdokument som sedan spridits i ryska medier. Assange har liknat Shamir vid Salman Rushdie och uttryckt sig gillande om hans texter. Assange har också själv pekat ut påstådd judisk konspirativ verksamhet som orsaken till kritik mot WikiLeaks i exempelvis BBC, säger Jonathan Leman.

Vad tror du är anledningen till att Julian Assanges kontakter med svenska antisemiter inte uppmärksammats mer?
– Jag tror att många har svårt att förena synen på WikiLeaks och whistleblowers som något i grunden positivt med att organisationen också är problematisk. En annan anledning, tror jag, är att den journalist eller redaktion som granskar WikiLeaks stämplas som fiender och blir utestängda från kommande släpp av läckor. Egentligen borde det vara sensationellt att en av WikiLeaks samarbetspartners är en öppen förespråkare av diktatur. Men frågan har knappt berörts i svensk media.

Vad är det svåraste med att granska Wikileaks?
– För det första är det väldigt svårt att få tag på WikiLeaks, inte minst Julian Assange och organisationens utvalde journalist i Sverige, Johannes Wahlström, har varit omöjlig att komma i kontakt med. Organisationen ger också olika besked vid olika tillfällen. Ena stunden har man förklarat att Shamir är en samarbetspartner för att i nästa stund hävda att han aldrig på något sätt samarbetat med WikiLeaks.

Läs Jonathan Lemans artikel "I dåligt sällskap" i tidskriften Expo 2/2011".

Ämnen i artikeln