Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För minst fjärde gången finns nu den antisemitiska hatskriften Sions vises protokoll till salu på Adlibris, Nordens största nätbokhandel. Adlibris informationsansvarig Linnéa Wiklund säger att det – än en gång – brustit i rutinerna och att Sions vises protokoll inte ska förekomma i deras sortiment.

– Vi har tagit ett beslut att inte ha Sions vises protokoll och vi kollar då och då om den finns hos oss. Men det är så att vi samarbetar med distributörer över hela världen och där finns många egenutgivare. Det innebär att vi får 75 000 titlar i månaden i sortimentet och registreras en hos Amazon så registreras den automatiskt på vår sajt. Vi måste plocka bort den i efterhand och gör det manuellt, säger Wiklund.

Sions vises protokoll är en inflytelserik antisemitisk pamflett som spridits över hela världen sedan tidigt 1900-tal. Pamfletten spelade en viktig roll i nazitysk propaganda på 30- och 40-talet. Skriften utger sig för att vara en avskrift av ett anförande, som Theodor Herzl höll vid den sionistiska kongressen i Basel år 1897. Det påhittade dokumentet beskriver en planerad judisk världskonspiration. Skriften, vars syfte är att sprida hat och misstänksamhet mot judar, skapades ursprungligen av ryska kejsardömets säkerhetstjänst. Att skriften sedan länge har avslöjats som ett falsarium har inte hejdat dess spridning.

Terrormanual till salu

Sions vises protokoll finns när den här artikeln skrivs till försäljning på Adlibris i åtminstone två olika engelskspråkiga utgåvor. Adlibris säljer dessutom Henry Fords antisemitiska skriftsamling The International Jew, och den högerextrema romanen The Turner Diaries av rasideologen William Luther Pierce. En bok som fungerat som inspiration för terrorhandlingar och terrorgrupper. Andra titlar som återfinns i sortimentet är den våldsromantiserande och rasistiska romanen Hunter av samma författare, den svenske nyfascistiske förläggaren Daniel Fribergs bok Högern kommer tillbaka, flertalet böcker av den inflytelserika antisemiten Kevin MacDonald, samt ett flertal utgåvor av Hitlers Mein Kampf.

Uppmärksammats tidigare

Adlibris, som grundades 1997, har en lång historia av att saluföra antisemitiska verk. Vid flera tillfällen har detta uppmärksammats och kritiserats. Företaget har då svarat på varierande sätt: ibland uppges försäljningen ha skett av misstag, och andra gånger sägs den vara avsiktlig och försvaras i yttrandefrihetens namn. Vid varje tillfälle har Adlibris till slut backat och plockat bort ett eller fler kritiserade verk ur sitt sortiment – för att senare sälja dem igen.

Redan 2003 kunde Expo avslöja att Adlibris sålde diverse verk av antisemitisk propaganda, inklusive Sions vises protokoll. Adlibris grundare, Fabian Fischer, sa då till Expo att bokhandeln skulle se över sina rutiner. "Vi har inte någon lust att marknadsföra sådana här böcker," uppgav Fischer. Ett av de antisemitiska verken – En tom säck kan inte stå av förintelseförnekaren Lars Adelskogh – togs bort ur sortimentet efter Expos avslöjande, men flera andra fanns länge kvar. En vecka efter avslöjandet sa Adlibris dåvarande vd, Magnus Dimert, till Sydsvenskan om Adelskoghs bok att "den slank igenom kontrollen". Vad gällde de andra antisemitiska verken sa Dimert att Adlibris "som en motkraft" planerade en funktion på hemsidan "där läsare kan recensera boken och tycka till".

Tio år senare, i december 2013, uppmärksammade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) att Adlibris sålde Sions vises protokoll igen. Dessutom presenterades verket på Adlibris hemsida med en försåtlig beskrivning skriven av bokens förläggare, Lars Ulwencreutz. Allt detta rapporterades av flera medier, och hård kritik riktades mot bokhandeln, som den här gången slog ifrån sig. "Vi sympatiserar inte med bokens innehåll men har valt att inte censurera bort böcker baserat på våra egna åsikter utan låter tryckfriheten och yttrandefriheten råda", meddelade Adlibris officiella konto på Twitter.

Magnus Dimert, då fortfarande bolagets vd, utvecklade senare samma dag resonemanget i kommentarer för Dagens Nyheter, där han förklarade att det skulle vara "censur" att inte sälja hatskriften: "Spontant tänker man 'Gud, vilken vidrig bok, ta bort den!', men det är otroligt viktigt att vara försiktig när man börjar censurera. Det här är inte enkelt. Var ska man dra gränsen?" Han förklarade att Adlibris såg detta som en principfråga: "Det är inga enkla avgöranden att göra eftersom det handlar om böcker vi inte ställer oss bakom. Det handlar inte om det kommersiella värdet, utan om att yttrandefriheten och tryckfriheten är viktiga delar av en demokrati." Dimert karaktäriserade Sions vises protokoll som "rappakalja" och medgav att även annat i sortimentet kunde vara det: "Vi har säkert tusentals böcker med rappakalja och vi är för att diskutera vad som är det eller inte. Det är klart att det många gånger ligger nära till hands att lyfta bort titlar, men tar vi bort en högerextrem bok måste vi antagligen ta bort en motsvarande vänsterextrem och så vidare."

Senare under dagen rapporterade SVT:s Kulturnyheterna att Adlibris lagt till en disclaimer på säljplats som förklarade att bokhandeln inte tog något ansvar för Lars Ulwencreutz vilseledande presentationstext.

Nästa dag kunde Svenska Dagbladet rapportera att Adlibris helt hade ändrat hållning och Sions vises protokoll fanns ej längre till försäljning. Bokhandeln meddelade istället att "denna titel är borttagen ur sortimentet medan juridisk prövning pågår. Adlibris kommer utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur."

Någon månad senare uppgav Linnéa Wiklund, pressansvarig för Adlibris, till Dagens Nyheter att just Sions vises protokoll var bland de verk som Adlibris hade för avsikt att ta bort ur sortimentet, oavsett om juristerna fann den laglig eller ej. Samtidigt förklarade hon att det var "en svår balansgång" och att vissa böcker kan få stanna i sortimentet "eftersom vi tror på att tillgängliggöra litteratur och information".

Inget kontrollsystem

I mars 2014 granskade Expo återigen utbudet av böcker som såldes av Adlibris, och kunde konstatera att flera högerextrema och politiskt våldsförhärligande verk som getts ut av det nazistiska förlaget Logik fanns till försäljning. Adlibris reagerade på Expos rapport genom att plocka bort Logiks böcker ur sortimentet. På frågan om Adlibris har något ansvar för det som säljs i deras handel svarade Linnéa Wiklund ja, men medgav samtidigt att de inte – trots åratal av kritik, och återkommande löften om att utveckla en policy – hade något kontrollsystem över vilka böcker som de säljer, utan förlitade sig på att kunderna själva uppmärksammar Adlibris på kontroversiella verk.

Något som fick SKMA att kritisera bokhandeln i hårda ordalag: "Adlibris löfte om att 'utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur' tycks med andra ord bara ha varit tomma löften. Hatlitteratur tas endast bort om förlaget anser sig tvingat därtill av PR-mässiga skäl. Att hetsen och hatet som säljs påverkar människor och kan inspirera till förföljelse och våld betyder uppenbarligen mindre än affärerna. Hållningen är lika ansvarslös som skamlig."

Ett år senare var det dags igen. Då var det instagramkontot "Judehatet", som drivs av Samuel Nudel, som efter en undersökning av Adlibris sortiment i januari 2015 uppmärksammade att bokhandeln än en gång sålde hatskriften Sions vises protokoll, denna gång i en rysk utgåva.

Sions vises protokoll till försäljning igen

Avslöjandet följdes upp av Expressen Kultur som en vecka senare hittade över ett dussin olika utgåvor av "Protokollen", på engelska och spanska så väl som ryska. När Adlibris pressansvarig Linnéa Wiklund fick frågor om detta förnekade hon först att bokhandeln sålde boken, för att sedan medge att de inte själva visste om det, men har "försökt kolla upp vad vi har ... men vi har ingen möjlighet att granska alla böcker som kommer in". Till tidningen Dagen sa hon att Adlibris regelbundet gör sökningar i sitt eget sortiment efter den antisemitiska skriften men "den måste ha slunkit igenom". Än en gång fick medial uppmärksamhet följden att hatskriftens olika utgåvor plockades bort från Adlibris sortiment.

På Adlibris hemsida kan man läsa om bokhandelns policy när det gäller sortiment. De skriver bland annat: "Adlibris tror på det fria ordet och vi tror på att tillgängliggöra litteratur och information. Det innebär att vi endast begränsar utbudet om det finns mycket starka skäl. /.../ Starka skäl till att plocka bort en bok till försäljning kan vara att boken innehåller element som uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller att det är uppenbart att författaren gjort intrång i annans upphovsrätt."

Det står även att bolagets vd, Johan Kleberg, har sista ordet i frågor om sortimentet, i egenskap av ansvarig utgivare för näthandeln.

I FAQ:n på hemsidan meddelas vidare att det ej går att recensera böcker i sortimentet.

Adlibris svarar
 

 linnea wiklund adlibrisLinnéa Wiklund säger till Expo att de kan komma att se över rutinerna igen. (Foto: pressbild)

Trots Adlibris policy har företaget inte tagit fram någon lista över känd högerextrem litteratur som Adlibris inte vill saluföra. Den enda boken som Adlibris uppger de försöker hålla borta från försäljning är Sions vises protokoll. Något som de alltså inte lyckats med. Vid tidpunkten för den här artikeln är båda Adlibris utgåvor av skriften slutsålda.

– Det är möjligt att det borde finnas fler titlar att hålla en bevakning på. Men det blir en stor fråga om vilka titlar ska det vara. Där vi landat nu, vilket kanske inte är perfekt, är att vi måste bedöma varje bok enskilt och skulle man ha en lista på titlar, vart skulle man dra gränsen? säger Linnéa Wiklund.

Detta har ju återkommit under så många år. Har det inte funnits tid att utarbeta en strategi?

– Det vi har sagt som linje är sådant som hets mot folkgrupp och förtal. Däremot måste man ofta se vad en bok innehåller.

Satsas det resurser på att se över ert sortiment? Många böcker som ni säljer är känd högerextrem litteratur.

– Vi är några stycken här som jobbar med det, men vi har inte tagit in extern hjälp.

Hur ser ni på ert ansvar som bokhandel?

– Vi har självklart ett ansvar för vilka böcker som vi säljer, och vilka som vi marknadsför.

Efter intervjun med Adlibris har Sions vises protokoll plockats bort från sajten. De andra böckerna som beskrivs i artikeln finns dock kvar i sortimentet.

Ämnen i artikeln