Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den friande domen vid Västerås Tingsrätt igår är inte förvånande. Det blev snarare ett juridiskt test av den nya terroristlagstiftningen som togs i bruk 1 juli 2003. Tolkningen av lagtexten har gjorts på två helt olika sätt av chefsåklagare Thomas Häggström och tingsrätten. Detta är i sin fulla ordning. Beviskraven ska vara stora rent allmänt när det gäller brottsmål och i synnerhet när det gäller något så allvarligt som samhällsomstörtande verksamhet.

Ribban har dock i detta fallet lagts på en nivå som förefaller orimlig.

För att terroristlagstiftningen ska kunna användas var åklagaren först tvungen att bevisa att det i grunden handlade om en olaglig förberedelse till brott enligt brottsbalken.

Den första delen handlar om att bevisa att det inte förelegat ringa risk för fullbordande av en brottsplan. Nazistcellen måste alltså ha menat allvar med att gå vidare i sin brottsplan för att åtalet ska gälla.

Tidigare var det inskrivet i förarbetena att det var tvunget att handla om specifika hjälpmedel för att det inte kunde betecknas som ringa, till exempel att man vid en husrannsakan fann vapen eller sprängämnen. Den delen slopades senare och nu heter det något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott.

Det kan i princip vara vad som helst, men i detta fallet har åklagaren riktat in sig på mängder med spaningsfoton som gruppen tagit. Det handlar om fotografering av kraftverk, riksdagens bevakningssystem har kartlagts, likaså riksdagens ventilationssystem. Detta i kombination med skriften "Revolution i välfärdsstaten" som beskriver hur attacker ska sättas in mot bland annat kraftnätet i Sverige. En karta över hur elnätet ser ut hade också tagits fram över internet.

Detta godtog inte rätten och därför testades aldrig terroristlagstiftningen på allvar. Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att de åtalade var upphovsmän till skriften.

I det aktuella fallet så har två av de åtalade erkänt att glaskrossningen skulle följas av de andra stadierna med mord och sabotage mot elnätet. En av dem har också i förhör sagt att det är Dan Dalén som skrivit "Revolution i välfärdsstaten". Vidare skriver rätten att det inte var allmänna diskussioner inom gruppen om hur de skulle förändra samhället, utan att det de facto handlade om ett djupare resonemang om detta.

Ändå var utslaget från rätten att åtalet ogillas.

Om vi nu för en stund säger att Sverige är USA och att det är den elfte september 2001. Säg att Säkerhetspolisen kom på Al-Qaidacellen innan de kapade planen - då skulle de inte kunna fällas för förberedelse till terroristbrott på grund av att de inte hade tillgång till hjälpmedel.

Den andra delen säger sig självt, ingen terrorist i världen skulle väl i ett förhör säga att de planerat allt tillsammans och samtidigt tagit fram teknisk bevisning för att hjälpa åklagaren att styrka detta.

Hur som haver - det blir intressant att följa hovrättens resonemang i denna fråga. Även om chefsåklagare Tomas Häggström säger att han måste analysera domen så vore det mycket märkligt om man inte gick vidare till en högre instans för att få praxis på området kring den nya terroristlagstiftningen.

Ämnen i artikeln