Svensk säkerhetstjänst varnar för Kinas informations- och påverkanskampanjer i Sverige. Den verksamheten tar en rad olika former och kan bland annat handla om försök att påverka svenska aktörer, den svenska opinionen i stort såväl som den egna diasporan i Sverige, enligt Säkerhetspolisen.

Samtidigt kunde Expo berätta att de så kallade alternativmedierna Newsvoice och Nya Dagbladet i november förra året besökte landet, inbjudna av den kinesiska ambassaden i Stockholm.

En av de aktörer tidningarna träffade i Kina var den regimanknutna tankesmedjan Shanghai-institutet för internationella studier (SIIS). På mötet diskuterades bland annat hur ”hur oberoende medier i Väst förtrycks av Västs etablissemang”.

Detta samtidigt som Kina är ett av de länder i världen där medierna är hårdast kontrollerade. Frederick Fooy, på Myndigheten för psykologiskt försvar, påpekade att SIIS är en välkänd och internationellt aktiv tankesmedja som står under utrikesministeriets kontroll.

– På så sätt blir det ironiskt att en sådan tankesmedja håller i ett internationellt möte för att diskutera vikten av oberoende medier, sa han till Expo.

Han betonade att MPF:s uppdrag är att arbeta mot informationspåverkan från främmande makt, och inte att förhålla sig till hur svenska medier, politiker och andra aktörer agerar. Men konstaterade att det är ett välkänt faktum att Kina erbjuder resor där de presenterar kinesisk kultur och låter deltagarna vara med på konferenser och andra sammanhang. Fooy poängterade att sådan här resor görs utifrån kommunistpartiets villkor.

Kina stod för notan

Torbjörn Sassersson, redaktör och ansvarig utgivare för Newsvoice, sa till Expo att de inte fått betalt för att skriva positivt om Kina. Nya Dagbladet ville inte svara på Expos frågor, men gjorde ett uttalade på sin sajt där de meddelade att deras rapportering inte varit utsatt för någon påverkan från Kinas sida.

Hur resan finansierades ville dock inte Torbjörn Sassersson kommentera.

–  Nej, varför skulle det vara intressant. Det är väl många journalister som åker på resor till andra länder och blir inbjudna till exempelvis USA, svarade han.

Men efter Expos rapportering har Newsvoice publicerat en ”replik” på sin sajt där de nu bekräftar att de båda medierna fick resan betald. I artikeln uppges att Nya Dagbladet och Newsvoice ”fick resan finansierad av den kinesiska ambassaden”.

Newsvoice är en konspirationsteoretisk tidning som funnits sedan 2011. Även Nya Dagbladet, som grundades ett år senare, sprider konspirationsteorier men har en tydligare högerextrem hållning.

Båda nättidningarna har utgivningsbevis. Newsvoice ägs av Sasser Media Lab AB och Nya Dagbladet av Aeon Media AB.

Det har under senare tid dykt upp exempel, bland annat i Belgien och Tyskland, på kopplingar mellan Kina och europeisk extremhöger. Frederick Fooy kommenterade i Expos granskning fenomenet.

– Många av partierna på högerkanten runt om i Europa har ju traditionellt varit väldigt Kina-skeptiska, så det är ju definitivt intressant att notera de här kopplingarna. Men jag kan inte säga om det här är en permanent förändring eller bara en tillfällig trend.

Expo har sökt den kinesiska ambassaden i Sverige och Shanghai-institutet för en kommentar om bjudresan. Ingen av dem har återkommit.