Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Mitt yttrande är mer reserverat än det som de andra skrev. Den lappen jag har varit huvudförfattare till är undertecknad med sex namn, säger Jimmie Stranne.

Tidigare har tolv regionfullmäktigeledamöter ställt sig bakom gemensamma yttrande till medlemsutskottet där Daniel Rondslätt och Patrik Ehn får ett oreserverat stöd.

Jimmie Stranne har skrivit alternativa yttranden. Ett som för fram en önskan om att Rondslätt avsätts och ett att Patrik Ehns ideologiska hemvist utreds. Hanna Wigh i partistyrelsen har skrivit under Strannes yttrande om Ehn.

– Jag vänder mig mot Rondslätt som offentlig företrädare. Jag anser att han har ett sätt att föra sig som inte passar sig, säger Stranne

– När det gäller Ehn så skriver jag att han gör ett bra jobb och att jag inte känner igen bilden som målats upp om honom. Men det som skiljer sig från de andras yttrande är att om det finns grund för anklagelserna att han har tankar som går åt det nationalsocialistiska hållet då är det rätt att han granskas. Vi kan inte ha representanter med sådana idéer, fortsätter han.

Att Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen delas kring i stödet till Rondslätt är inget nytt. Sedan han tillträdde som politisk sekreterare efter valet 2010 har flera försök gjorts för att avsätta honom. Redan när Rondslätt tillsattes var Stranne kritisk.

2011 behandlades frågan om huruvida Rondslätt skulle få behålla sitt jobb som politisk sekreterare efter klagomål om att han betett sig illa mot partikamrater. Rondslätt gick vinnande ur striden men Sverigedemokraterna i Västra Götaland hade delats upp i två läger. Jimmie Stranne, då distriktsordförande i Norra Älvsborg, ville ha bort Rondslätt och gruppledaren Patrik Ehn ville ha kvar honom.

Jimmie Stranne hade även hamnat i en konflikt med Patrik Ehn som han beskyllde för att ha strukit hans namn från vallistorna i Göteborg och istället toppat med sitt eget namn.
Stranne hävdar dock till Expo Idag att det inte finns någon personlig konflikt mellan han och Ehn i dagsläget.

2012 inleddes ett nytt försök att avsätta Rondslätt. Fem av de nio ordinarie ledamöterna i regionfullmäktige kallades in till ett möte. På det beslutades det att Daniel Rondslätt skulle avsättas från sitt uppdrag som politisk sekreterare. På mötet var Hanna Wigh i partistyrelsen och Jimmie Stranne. Gruppledaren Patrik Ehn var inte inbjuden.

Internt i Västra Götalandsregionsgrupp rasade flera politiker och avsättningsförsöket kallades för vidrigt och ovärdigt.

Patrik Ehn gick ut i medier och gav Rondslätt sitt fulla stöd och avfärdade avsättningsförsöket som en icke-fråga.

I tisdags avslöjade Expo Idag att ett uteslutningsärende öppnats mot Daniel Rondslätt och Patrik Ehn.

Ämnen i artikeln