Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen samlade runt 330 aktivister och sympatisörer till deras demonstration på första maj i Borlänge. Ett 120-tal av aktivisterna bar uniform, vit skjorta med slips instucken mellan skjortknapparna. Majoriteten i tåget, drygt 200 personer, var dock sympatisörer som bar civila kläder.

 nmr borlange Under marschen gjorde nazisterna ett utfall mot en motdemonstrant. "De kom för nära", sa NMR:s talesperson Pär Öberg till polisen. Foto: David Lagerlöf/Expo

Rörelsen hade kraftsamlat inför demonstrationen. Aktivister från hela Sverige och både Norge och Finland var på plats. Organisationen hade även försökt mobilisera ryska sympatisörer genom att till exempel annonsera på ryska på sajten VK, den ryska motsvarigheten till Facebook. Det är dock oklart om någon från Ryssland var på plats.

 nmr borlange Clowner mot rasism demonstrerade mot nazisterna. Foto: David Lagerlöf/Expo

Utifrån NMR synpunkt var mobiliseringen lyckad. Organisationen lyckades för första gången samla betydligt fler personer än de egna kärnaktivisterna. Å andra sidan nådde man inte den uttalade målsättningen på 500 personer. Man var inte heller i närheten av att mobilisera lika många som till Salemmarscherna under 00-talet, vilket man hoppades på. Dessa marscher samlade mellan 800 och 3 000 personer.

 nmr borlange markus nordhMarkus Nordh är ledare för NMR:s näste 1 som täcker Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Östergötland och Gotland. Samtliga lokala NMR-ledare var på plats i Borlänge. Foto: David Lagerlöf/Expo

I den brokiga samlingen sympatisörer ingick både organiserade och för tillfället oorganiserade personer från den breda rasideologiska miljön. Där fanns aktivister från den fascistiska organisationen Nordisk ungdom likväl som det relativt nystartade nätverket Soldiers of Odin. Även en hel del aktivister som tidigare var knutna till numera nedlagda Svenskarnas parti, SvP, var på plats.

I tåget gick även en av den svenska nazismens centralgestalter Vera Oredsson. Tillsammans med sin man Göran Oredsson ledde Vera Oredsson det nazistiska partiet Nordiska rikspartiet från 1950-talet tills det la ned år 2009. Partiet fungerade som en viktig länk från efterkrigstidens nazister till 1980- och 90-talens nynazistiska rörelser.

 nmr borlange par sjogrenTvå av NMR:s aktivister är aktiva i kommunpolitiken. Pär Sjögren, med väst och öronsnäcka på bilden, är ledare för Dalarna och Värmland och är inkuppad som ersättare i Borlänge kommunfullmäktige på ett SD-mandat. Foto: David Lagerlöf/Expo

Nordiska motståndsrörelsen har i det vakuum som uppstod när nazistiska Svenskarnas parti lade ner i maj förra året lyckats etablera sig som den centrala aktören i den rasideologiska miljön. Det kan förklara den relativt stora uppslutningen av icke-uniformerade sympatisörer i tåget i Borlänge.

Längst fram i tåget gick Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg som vid årsskiftet efterträdde Klas Lund. Simon Lindberg har sin bakgrund i Nationalsocialistisk front och är dömd för skadegörelse, olaga hot och medhjälp till misshandel.

 nmr borlange simon lindbergI mitten NMR:s ledare Simon Lindberg. "När vi tar makten börjar vi återsändandet av alla rasfrämlingar", sa han i sitt tal. Han sa även att samtliga partiers företrädare ska ställas inför "folkdomstolen" som "folkförrädare". Foto: David Lagerlöf/Expo

Nordiska motståndsrörelsen är organiserade i sju så kallade Nästen, geografiskt utspridda över landet. Av de sju nästena är sex aktiva i dag. Näste sju som täcker Kronoberg och Kalmar fungerar inte för tillfället. Samtliga nästesledare var på plats och tågade i Borlänge.

Nordiska motståndsrörelsen har i dag en parlamentarisk gren med två representanter i kommunfullmäktige i Sverige. Ledare för den parlamentariska grenen är Pär Öberg som kuppade in sig på ett SD-mandat i Ludvika kommun i valet 2014. Har en bakgrund i nazistiska Riksfronten på 1990-talet och uppger att han gick med i NMR år 2001. Han var på plats och talade under demonstrationen.

 nmr borlange ingemar westerbringIngemar Westerbring, ledare för NMR näste fyra som täcker Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Samtliga näste-ledare var på plats i Borlänge. Foto: David Lagerlöf/Expo

På plats var även Pär Sjögren som kuppade in sig som ersättare i Borlänge kommunfullmäktige i valet 2014. Han är ledare för NMR i Dalarna och Värmland. Han har varit aktiv i nazistiska kretsar sedan slutet av 1990-talet och har bland annat varit medlem i Nationalsocialistisk Front. Sedan 2008 har Sjögren varit kopplad till NMR. Han är dömd för en rad brott, däribland grov misshandel, hemfridsbrott, olaga hot, ofredande, hets mot folkgrupp, brott mot vapenlagen.

 nmr borlange NMR:s paroll var "Kamp mot storfinans och folkförrädare". Foto: David Lagerlöf/Expo

»«