Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Frågor om säkerheten i Almedalen har hamnat i fokus efter mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren förra året. Theodor Engström dömdes i slutet av 2022 vid Gotlands tingsrätt till rättspsykiatrisk vård. Han dömdes för mord på Ing-Marie Wieselgren och för förberedelse till terroristbrott genom mordplaner på Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Till Expo uppger polisen att händelsen utvärderats och att de sett över sitt arbete inför årets så kallade politikervecka.

– Förra årets Almedalen har noga utvärderats både av oss själva och tillsammans med Region Gotland och Säkerhetspolisen. Utifrån de utvärderingarna har vi utvecklat och förstärkt delar av arbetet i Almedalen 2023, skriver Carina Skagerlind, presstalesperson polisen region Stockholm, i ett svar till Expo.

Carina Skagerlind vill inte gå in exakt på hur de kommer att arbeta med säkerheten, men nämner två saker de förstärkt under den kommande Almedalsveckan.

– Dels kamerabevakningen, vårt arbete med kameror, dels kommer vi att jobba ännu mer uppsökande, kontaktskapande under veckan. Det kan innebära att fler personer blir kontrollerade.

Upplever ni att det finns en ökad hotbild?

– Inte i nuläget annat än att det precis som förra året är krig i närområdet. Det är viktigt att poängtera att hotbilden ses över regelbundet och revideras vid behov.

Upplever ni att händelsen lett till ökad otrygghet?

– Självklart har förra årets grova brott lett till ökad otrygghet bland de som ska åka till Almedalen och det tar både vi, arrangörerna och värden av Almedalsveckan på stort allvar. Vi kommer göra vårt bästa för att öka tryggheten på olika sätt – parallellt med att värna Almedalen som öppen mötesplats.

Har ni skjutit till mer resurser när det kommer till säkerhetsfrågor?

– Vi kommenterar aldrig vår resurs. Viktigt att lyfta fram när det gäller säkerheten är att arrangörerna i Almedalen har ett ansvar för säkerheten vid sitt arrangemang och där har Region Gotland som är värd för arrangemanget haft omfattande kontakter med mera för att alla på olika sätt ska se över sina säkerhetsarrangemang.

I ett svar från Almedalsveckans pressavdelning meddelas att de pratat säkerhet, internt och externt på ett mer fokuserat och sammanhållande sätt än tidigare och att de haft ett nära samarbete med polisen i planeringsarbetet inför Almedalsveckan. De har även fått stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har genomfört utbildningar med arrangörernas säkerhetsansvariga. De uppger även att de har fått nyttja Region Gotlands enhet för beredskap och säkerhet på ett tydligare sätt inför 2023.

En åtgärd som vidtagits är att det i år ska finnas vad de kallar Almedalsvärdarna på plats i Almedalsområdet för besökare och arrangörer. Deras uppgift uppges vara att ge service men också stå för viss säkerhet, genom att vara extra ögon och öron på stan.

Expo har även skickat ut en enkät till riksdagspartierna om hur de ser på säkerheten inför årets Almedalsvecka. Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inkommit med svar. Samtliga uppger att de inte kommentarer sitt säkerhetsarbete utåt.

Almedalsveckan pågår mellan den 27 juni och 1 juli.