Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den tyska regeringskommittén för att bekämpa högerextremism och rasism presenterade på onsdagen 89 åtgärdspunkter. För att genomföra åtgärderna kommer regeringen att avsätta mer än en miljard euro under perioden 2021 till 2024, rapporterar EURACTIV.

Åtgärderna syftar till att öka medvetenheten om rasism i samhället, göra mer inom området förebyggande, ge stöd till offren och främja lika möjligheter. Det är viktigt att offer inte känner sig övergivna och att de får det skydd de behöver, förklarade justitieminister Christine Lambrecht från Socialdemokratiska partiet (SPD) i ett pressmeddelande.

Christine Lambrecht lyfte även fram att de bland annat vill kriminalisera så kallade ”fiendelistor” som används för att hota människor, rapporterar Der Spiegel.

Ordet ras tas bort

En förändring i åtgärdspunkterna är att ordet ”Rasse” (ras) ska ersättas i den tyska konstitutionen. Kritiker har påpekat att till skillnad mot engelskans ”race” så leder tankarna i ett tyskt sammanhang till nazisttiden och hur människor delades in i olika kategorier.

Det kommer att inrättas en arbetsgrupp mellan justitieministeriet och inrikesministeriet för att utveckla en ny formulering. Christine Lambrecht säger sig vara säker på att gruppen kommer att skapa "en formulering som är både samtida och i linje med andan i grundlagen: aldrig mer rasism."

Problem med högerextremism

Som Expo tidigare har rapporterat så visar siffror från såväl förbundsministeriet, polisen som säkerhetspolisen att det sker allt fler politiskt motiverade brott i Tyskland och att en majoritet av dem kan kopplas till högerextrema idéer. Av de totalt 41 177 politiskt motiverade brotten under 2019 var 22 342 kopplade till högerextremism.

De senaste åren har Tyskland även drabbats av flera högerextrema terrordåd. Den kristdemokratiske politikern Walter Lübcke sköts 2019 till döds vid sitt hem nära Kassel. Den misstänkte är en del av den högerextrema miljön. Samma år utsattes synagogan i Halle för ett terrordåd, två personer dödades. Och i februari i år sköts tio personer i staden Hanau ihjäl. I mördarens hem hittades ett manifest med nationalistiska och konspirationistiska åsikter.

Det var efter skjutningarna i Hanau som kommittén fick sitt uppdrag. Regeringen förväntas anta kommitténs åtgärdspaket nästa vecka.

Ämnen i artikeln