Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mattias Gardell kallades till rätten av försvarssidan för att ge en bild av den politiska idévärld som inspirerat Breivik. Gardell förtydligade att han inte var där för att försvara Breivik, utan för att att prata om hur counterjihadmiljön har uppstått. Gardell har studerat och forskat på spänningsområdet mellan religion och politik, både islam och högerextremism har varit viktiga områden i hans forskning. Huvudbudskapet i hans vittnesmål var att Breivik inte är ensam om sina idéer, även om han var ensam om terrorhandlingarna.

Breivik har inspirerats av islamofobi, kulturkonservativ nationalism, antifeminism, viss vit makt-ideologi, viss högerkristen teologi och nationalromantiska tempelriddartraditioner, det menade Gardell. Han menade också att Breivik inte är unik.

Gardell vittnade också om hur Breivik skyller mycket av Europas sönderfall på kvinnor och feminismen. Feminismen är skyldig till att familjer har fallit isär, till att europeiska män inte kan slåss och att det daltas med flyktingar och andra svaga grupper, säger Gardell om Breiviks världsbild.

På eftermiddagen fick Breivik tid att själv prata. Han räknade då upp 26 exempel på tillfällen då han eller hans vänner ska ha haft negativa upplevelser med muslimer. Den första händelsen ska enligt honom själv ha inträffat då han var sju år, då en muslim ska ha vandaliserat hans cykel.

– Alla dessa episoder är inte enskilt viktiga, men tillsammans har de bidragit till att forma min syn på muslimer och multikulturalismen, sa Breivik.

Händelserna gjorde att Breivik blev mer och mer extrem. De viktigaste radikaliseringsfaktorerna var när han läste vad vanliga tidningar på nätet skrev. Breivik menar att tidningar utelämnade viktiga detaljer. Också mer alternativa mediekanaler, som skrev om teman som intresserade Breivik, ska ha bidragit till hans radikalisering, berättade Breivik.

Breivik hävdade att han 2006 kom till en kritisk punkt.

– 2006 bestämde jag mig för att genomföra ett självmordsuppdrag. Jag visste att jag skulle skriva ett kompendium och sedan inleda en planeringsfas.

Tidigare under dagen hördes Nikolai Brandal som forskar vid Oslo universitet om totalitära rörelser och idéer. Han berättade att det finns två typer av terrorister. Den första är de som vill återupprätta ett traditionell samhälle. Den andra är sådana som vill upprätta ett nytt slags samhälle.

– Den tilltalade tillhör en hybrid mellan de två typerna. Han vill dels försvara ett heoriskt, kristet Europa. Samtidigt vill han i slutändan se ett nytt samhälle, där norrmän och européer ska få vara sig själva igen, sa Brandal.

Rättegången fortsätter under tisdagen.

Ämnen i artikeln