Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

1920 flyttade Moritz och Rosa till Litauen och Rosa fick medborgarskap i det nya landet. Här föddes också de båda barnen Leon och Margit. Efter nazisternas maktövertagande i Tyskland och en alltmer hårdnande antisemitism flyttade dock Rosa med barnen tillbaka till Sverige och Malmö. Planen var att Moritz skulle avveckla affärsrörelsen i Litauen och sedan komma efter. Rosas förhoppning om att få tillbaka sitt svenska medborgarskap grusades dock omgående. Det krävdes fem års "hemvist" för att hon åter skulle få ett svenskt pass – och svensk trygghet.

Antisemiter inom UD

Moritz kom till Malmö i oktober 1934 och fick stanna i ett par månader för att hälsa på familjen. Men det var svårt för judar från öst att få stanna i Sverige under 1930-talet. Enligt Ingvar Lundin var höga tjänstemän på UD:s expedition för utländska passärenden antisemiter. Reglerna var också sådana att personer som sökt, men inte beviljats, visum fördes upp på "vägradelistan". Väl uppförd på listan var möjligheten att få en fristad i Sverige stängd, oavsett från vilken av Sveriges ambassader i det krigshärjade Europa man sökte. När Moritz lämnade Malmö för att resa tillbaka till Litauen och staden Kaunas gjorde han det alltså för gott.

Under försommaren 1941 tågade tyskarna in i Litauen. I Moritz stad Kaunas mördades under ockupationens första dagar 4000 judar. Därefter inrättades ett ghetto till vilket Moritz fördes, detta tömdes dock 1944 när det stod klart att Tyskland skulle förlora kriget mot Sovjet. Ghettoinvånarna transporterades till förintelselägren i Tyskland och Polen. Moritz registrerades den 15 juli i Dachau, men i slutet av oktober förflyttades han till Auschwitz – och där slutar spåren.

Goliats kamp mot jätten

"Från Malmö till Förintelsen" är en släktkrönika om Goliats kamp mot jätten. En bokstavligen talat dödlig byråkrati och antisemitiska föreställningar på hög nivå vägrade människor i uppenbar livsfara att få en fristad i Sverige. Rosa lyckades att gång på gång förlänga sitt visum med några månader, och slapp att deporteras till Litauen. Moritz å sin sida var fast i Litauen. Trots att han lyckades överleva såväl gettot som Dachau kom han att dela miljoner andra judars öde när han till slut mördades i Auschwitz.. Det här är en mycket engagerande bok om antisemitism i folkhemmet och en total oförmåga till inlevelse hos svenska tjänstemän. Inte ens efter kristallnatten 1938 var judar att räkna som "politiska flyktingar" i Sverige. Ingvar Lundin har lyckats med att fläta samman Moritz personliga öde med storpolitiken i andra världskrigets Europa. Än en gång omprövas bilden av det neutrala Sverige. Den korta boken på knappt 100 sidor är skriven med en indignation och ett engagemang som smittar.

Från Malmö till Förintelsen
Ingvar Lundin
Warne Förlag