Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Demonstrationerna på 30:e november fick en nyrenässans för två år sedan. Det var Nationaldemokraterna som väckte liv i högtidlighållandet av Karl XII. Sedan dess har fler demonstrationer hållits över landet och så även i år. Sedan partisplittringen i Nationaldemokraterna för ett par månader sedan så har den övriga nationella rörelsen distanserat sig till ND och i år lockade Nationalsocialistisk Front med en egen demonstration.

NSF smugglades in bakvägen
Polisen hade som brukligt mobiliserat kraftigt till årets demonstration för att hålla isär nazister och militanta antifascister. Polisen förde därför Nationalsocialistisk Fronts stora del av demonstrationen in bakvägen från Gamla Stan sett. Totalt slöt runt 80 nationalsocialister upp vid demonstrationen. Tal hölls av NSF:s nye stockholmsledare Mikael Olofsson och den förre propagandachefen Björn Björkqvist. Olofsson menade att det var absurt att nationalsocialisterna inte fick använda sig av Riddarholmskyrkan där Karl XII ligger begraven. En tyst minut hölls innan Björkqvist tog över.

Han höll ett längre tal där han gjorde jämförelser mellan Adolf Hitler och Karl XII och att de inte var några diktatorer, utan män av folket.

ND mer än halverade
Nationaldemokraterna samlades vid Slussen och polisen hade sett till att ND och NSF aldrig skulle mötas på Riddarholmen, det fanns oro för att bråk skulle uppstå mellan de rivaliserande grupperna. Nationaldemokraterna tågade med facklor utmed skeppsbron och kom fram till Riddarholmen strax efter klockan åtta på kvällen. 110 personer gick i tåget och var inte som ND skrev på sin hemsida "mångdubbelt fler än någon annan nationell organisation". Däremot var ND mer än dubbelt så många vid förra årets Karl XII firande.

Marc Abramsson, ny riksorganisatör för ND, hälsade alla välkomna innan han presenterade kvällens första talare, Axel Nordin. Han presenterades av Abramsson som en välkänd aktivist.

Nordins tal hade väldigt lite med Karl XII att göra utan fokuserade på vad han menade var dagens samhälle jämfört med för 300 år sedan.

"Karl XII stupade för Sverige och då är det väldigt konstigt att vi idag har skaffat oss ledare som verkar stupa för motsatsen. Det hände någonting tragiskt som vi absolut inte stödjer och det var hädangången av Anna Lindh. Men jag är förvånad över den utvecklingen som det har lett till. Det är inte bara så att man tycker att det är ett problem att psykiskt sjuka människor använder våld och dödar folk ty våldet är inte alls ett särskilt stort problem om man lyssnar på hur socialdemokratin ser på det här. Det är nämligen inte ett problem att många människor utsätts för det här våldet – det är ett problem att en minister har blivit det."

Nordin hävdade vidare att politikerna inte bryr sig om folket utan bara är ute efter att sko sig själva.

Marc Abramsson höll sedan ett kort tal innan han presenterade partiledaren Tomas Johansson.

"I dag vill jag även hälsa er välkomna till det nya ND. ND som både i ord och i handling är en sann motståndsrörelse mot denna förtryckande elit – som med sin demokratiska retorik förkroppsligar ett förtryck som överträffar alla former av förtryck som någonsin har drabbat vårt folk under hela vår långa historia. ND förenar ett totalt och kompromisslöst motstånd med en sund och genomtänkt politik. [...] Jag skulle vilja avsluta med att säga att oavsett vilka hinder, motgångar vi ställs inför så backar vi aldrig. Vi reser oss och kämpar vidare, inga hinder är oöverstigliga och inga mål är onåbara. Vi kämpar för vårt folk och för vårt land och så intill den sista blodsdroppen om så krävs..."

Tomas Johansson som förra året var partiets huvudtalare höll inget längre tal i år utan höll en kort epilog över hur media uppmärksammade förra årets 30:e novemberdemonstration. I övrigt tog han upp situationen i Ukraina och menade att det var bara Sverige och Karl XII som ställt upp för Ukraina och att det var därför som deras flagga var gul och blå.

De Geer hetsade
Innan kvällens huvudtalare presenterades, Jonas De Geer, så serverades varm nyponsoppa för de frusna aktivisterna. Sedan tog De Geer till orda.

"Nu händer någonting, nu håller det mångkulturella projektet på att spåra ur i allt snabbare takt och det går fort. I många franska och engelska städer har muslimer tagit över hela stadsdelar dit inte ens poliser vågar sig in. Stadsdelar där i flera fall sharialagar tillämpas. De befolkas av muslimer som hatar och föraktar sina värdfolk, områden där det är omöjligt att få en öl, ett glas vin eller en skinksmörgås på serveringarna. Områden där kvinnor som inte täcker huvudet blir angripna, kort sagt muslimska kolonier. Samma utveckling sker i Sverige och har i viss mån redan hänt framför allt naturligtvis i Malmö som i allt raskare takt håller på att bli en muslimsk stad."

Raskriget har börjat
Jonas De Geer går sedan längre än normalt i sina tal då han hävdade att krigen inte längre förs långt bort från Sverige utan finns runt knuten.

"I Holland brinner redan kyrkor och moskéer och det står helt klart, jag tvekar inte att säga det, ras- och religionskriget står för dörren och det är redan här, även om det än så länge är på lågintensiv nivå. Den här utvecklingen hade kommit förr eller senare ändå till följd av massinvandringen eller som vi bör börja kalla den, koloniseringen.

Om ett eller två decennier, det vågar jag förutsäga, kommer hela Europa att stå i brand och det kommer inte längre gå att dölja för de hjärntvättade massorna bakom de judiskdominerade massmediernas lögnridåer. Inom loppet av femtio år kommer det att stå klart för Sverige och den övriga vita världen att den går mot undergång eller pånyttfödelse."

Avslutningsvis läste De Geer Esaias Tegnérs dikt till minne av 100-årsminnet av Karl XII död. Efter det sjöng man Nationalsången. Kvällen förlöpte lugnt enligt polisen.