Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nya Tiders medverkan på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg har väckt debatt på grund av att tidningen är en del av den rasideologiska miljön. Efter flera turer och motstridiga besked har Bok- och biblioteksmässan nu landat i att Nya Tider kommer att få ha en monterplats på mässan. En av de som tidningen kommer att ha vid sin monter är författaren och redaktören Lars Ulwencreutz. Till Expo säger han att han sympatiserat med Nationaldemokraterna, men att han idag skulle rösta på Sverigedemokraterna även om han menar att de är "för liberala".

Lars Ulwencreutz har varit redaktör för och gett ut antisemitisk litteratur. Det handlar bland annat om en nyutgåva av det antisemitiska falsariet "Sions vises protokoll". Skriften är central i den nazistiska historien och i den antisemitiska propagandan. Den beskriver en judisk sammansvärjning med målet att uppnå världsherravälde.

Ulwencreutz har även varit redaktör och utgivare av boken "Historierevisionism - vad är det? Ett fult ord eller något nödvändigt?" som innehåller texter från kända förintelseförnekare.

– Att Ulwencreutz söker ge förintelseförnekelse legitimitet och ger ut Sions vises protokoll på svenska visar tydligt att han är en antisemitisk propagandist, säger idéhistoriken Henrik Bachner som är en av Sveriges främsta forskare på antisemitism.

Till Expo säger Lars Ulwencreutz att han inte förnekar Förintelsen, men att han ifrågasätter "detaljer" i den etablerade forskningen.

– Det finns väldigt mycket skräckpropaganda som fortfarande sprids som om det vore sanningar.

– Jag är tveksam till att det funnits några gaskammare efter att ha läst vittnesmål från båda sidor. Även vittnesmål från koncentrationslägerfångar som dementerar att det skulle funnits gaskammare. Det kommer aldrig fram, säger Lars Ulwencreutz.

Lars Ulwencreutz är även tveksam till siffran över hur många judar som mördades av Hitlerregimen.

– Nej, sex miljoner handlar det inte om. Den siffran är reviderad många gånger, men jag ifrågasätter inte själva Förintelsen, men båda sidor borde få höras.

Hur många mördades menar du?

– Den senaste siffran är på 4,5 miljoner har jag för mig.

Henrik Bachner säger till Expo Idag att Ulwencreutz retorik är vanlig i antisemitiska kretsar.

– Att ifrågasätta omfattningen av folkmordet, att ifrågasätta existensen av gaskamrarna är standardargument i revisionistisk propaganda. Det tillhör repertoaren. Man bortser hela tiden ifrån den vetenskapliga forskning som finns och upprepar samma mytbildningar gång på gång, säger han.

Ulwencreutz återkommer till att han publicerat böckerna för lyfta fram den sidan som "aldrig kommer till tals".

– Forskning har det funnits, men det är bara hälften av den som kommer fram. Den andra sidan försöker man tysta med lagändringar. Det stör mig oavsett vad som är sant. Det stör mig och bara det får mig att undra: Jaha ligger det något i vad de säger? Varför skulle man annars så frenetiskt försöka täppa igen truten på dem, säger han.

Henrik Bachner känner igen resonemanget.

– Det är ett typiskt sätt att argumentera bland så kallade historierevisionister eller förnekare. De låtsas att det förs en debatt om huruvida Förintelsen ägt rum, de låtsas som att det finns olika sidor i denna debatt. De vill förmedla föreställningen om att det skulle finnas olika skolor och att förintelseförnekare bedriver forskning, men de sysslar inte med forskning utan med politisk propaganda.

Om att Nya Tider bjudit in Lars Ulwencreutz säger Bachner.

– Det understryker på nytt vad Nya Tider representerar, det är en högerextrem publikation som i detta fall vill erbjuda en antijudisk demagog en plattform.