Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Det hela kändes som ett polisförhör där förhörsledaren gång på gång frågade mig om medlemsregistret. Det slutar med att jag får ta emot ett antal mer eller mindre förtäckta hot om uteslutning om jag inte lyssnar på den 'rekommendation' som han framförde om att jag, "med tanke på den uppkomna situationen", ska dra tillbaka min ordförandekandidatur till SD Stockholms stad.", skriver William Hahne på sin Facebook om ett möte han blivit kallad till med en representant från partiledningen som inte namnges. Mötet ägde, enligt Hahne, rum den 31 januari i år.

Bara dagar innan mötet ska ha ägt rum lanserade William Hahne en kampanjfilm i vilken han meddelade att han ställer upp som ordförandekandidat för Sverigedemokraterna i Stockholms stad.

"Tyvärr har Sverigedemokraterna genom hela partiets historia varit svaga och osynliga i Stockholm. Det vill jag ändra på", säger Hahne i filmen.

William Hahne utmanar den sittande ordföranden Maria Danielsson som har stöd från ledande företrädare i Sverigedemokraterna. I valberedningen i Stockholm stad sitter riksdagsledamöterna Jonas Åkerlund, Linus Bylund och Oscar Sjöstedt, de föreslår att Danielsson blir omvald, rapporterar Dagens nyheter. Valberedningen föreslår dessutom att riksdagsledamoten Kent Ekeroth ska ingå i Stockholm stads styrelse. Samtidigt har Hahne stöd i ungdomsförbundet.

På måndagen presenterade William Hahne sitt förslag till styrelse. Samma dag avslöjade Dagens Nyheter att Sverigedemokraterna inlett ett uteslutningsärende mot honom. Skälet ska vara att William Hahne använt sig av partiets medlemsregister på ett otillbörligt sätt och använt uppgifterna för att kalla till ett medlemsmöte. Något som förnekas av William Hahne.

– Han hade fått i uppdrag att utreda det här av partiets verkställande utskott. Han påstod att jag skulle ha haft tillgång till ett medlemsregister och kallat till ett medlemsmöte. Och jag sa som det var: jag har inte gjort det. Jag har haft ett möte, men det var med personer som jag antingen nominerat till styrelsen för Stockholms stad eller som på annat sätt stödjer min kandidatur, säger han.

I en intervju en med Dagens Nyheter att koppla uteslutningsärendet till hans kandidatur.

– Jag presenterar min ordförandekandidatur. Kort därefter startas ett personärende mot mig på suspekt grund. Folk får bilda sig en egen uppfattning men jag tror att de flesta förstår vad det här handlar om.

Som vice ordförande i Sverigedemokratisk ungdom har William Hahne vid flera tillfällen hamnat i konflikt med Sverigedemokraternas partiledning. Senast vid Sverigedemokratisk ungdoms förbundskongress försökte partiledningen byta ut ungdomsförbundets ledning genom att låta partiledarens pressekreterare Henrik Vinge kandidera till ordförande. Försöket misslyckades.

Både William Hahne och Sverigedemokratisk ungdoms ordförande Gustav Kasselstrand har även vid olika tillfällen förlorat anställningar hos moderpartiet. Gustav Kasselstrand förlorade arbetet 2012 med motiveringen att han varit "illojal".