Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Fakta: Så gjorde vi

  • Vi har granskat samtliga kommuner där Sverigedemokraterna har mandat, 247 kommuner. I 89 av dem hade inte Sverigedemokraterna fram till den 1 juli 2011 lagt en enda motion.
  • I sex av de 89 kommunerna saknar partiet representation.

Sverigedemokraterna har mandat i 247 kommuner, i närmare en tredjedel av dessa har partiet ännu inte lagt någon motion. Totalt rör det sig om 89 kommuner. I 30 av dessa har partiet haft mandat sedan 2006. I de andra 59 kommunerna fick partiet sina första mandat 2010.

Marie-Louise von Bergmann-Winberg, som är professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, säger till expo.se att det är ett svek mot väljarna, men tillägger att siffrorna inte förvånar henne. Hon menar att det är vanligt att högerpopulistiska partier är inaktiva i kommuner och att de ofta har problem med interna strider och avhopp.

– De saknar ett samhällsansvar som övriga etablerade partier har. De använder sig mest av retorik och demagogi och går till storms mot den förda politiken utan att egentligen ha egna alternativ som de driver. Då blir det lätt tomt och ihåligt, säger hon.

En annan faktor som Bergmann- Winberg pekar på är att Sverigedemokraterna inte har den erfarenheten eller traditionen som andra partier har. Hon menar att andra partier har helt andra stödnätverk och möjlighet att diskutera sina visioner för vad de vill i kommunerna. Enligt henne så ger inte Sverigedemokraterna tillräcklig utbildning i hur kommunpolitik fungerar.

– Unikt för Sverigedemokraterna är att det utan att ge någon intern skolning eller att gå via ungdomsorganisationer fått tag på folk som helt enkelt ställt upp och sedan tröttnat. De har vare sig kunskap eller förmodligen inte heller det engagemang som krävs för att lägga fram en motion, säger hon.

Eric Myrin som är Sverigedemokraternas pressekreterare säger till expo.se att Bergmann-Winberg har rätt angående att partiet behöver bli bättre på att utbilda sina politiker.

– Vi är ett ungt parti men vi ser hur ungdomsförbundet byggs upp och i framtiden så kommer man att utbildas i ungdomsförbundet för att därifrån plockas in i politiken, säger han.

Eric Myrin menar även att en anledning till att motioner inte läggs är att partiet har tomma stolar i en del kommuner. En annan förklaring är enligt honom att partiets representanter får sämre inblick i politiken än andra partier då det inte får sitta med i nämnder och styrelser.

Eric Myrin säger att frågor kring motionerna i kommunerna inte har diskuterats i partiet centralt, han tror dock att de diskuteras i de olika distrikten.

– Vår ambition framöver måste vara att ligga på en liknande nivå som andra partier, säger han.

På frågan om hur väljarna ska se på att det inte lagts en enda motion i en tredjedel av kommunerna svarar Myrin:

– Motionerna är inte det enda sättet att driva politik på, det finns andra saker man kan göra, säger Eric Myrin.

Ämnen i artikeln