Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För fjärde året i rad anordnas i år en manifestation till Daniel Wretströms ära. Årets marsch kan dock bli den sista där alla nationella grupper är officiellt representerade. Två organisationer, Nationalsocialistisk Front (NSF) och Nationell Ungdom (NU), kräver att det blir tydligare politiska inslag. Annars kommer de att lämna demonstrationen, erfar Expo.

NSF och NU har framför allt irriterat sig på att Nationaldemokraterna (ND) under förra året tog på sig rollen som språkrör för demonstrationen. ND:s partiorganisatör Tor Paulsson stal TV-tid och samtidigt tvingades nazisterna att tona ned sitt klädval. NSF fick inte delta i sina uniformer. Nationell Ungdom hade inte heller någon representation från talarstolen.

År efter år har antalet medverkande i demonstrationståget ökat. För ett år sedan var de 1400, vilket gjorde att det blev den största nazidemonstrationen sedan 1940-talet. Det finns inget som talar för att deltagarna skulle bli färre i år. Samtidigt har Nationaldemokraterna offentligt sagt att de inte kommer tolerera några motdemonstrationer. Efter förra demonstrationen skrev ND på sin hemsida:

"Nästa år blir det uppenbarligen nationalisterna själva som får planera för att driva bort motdemonstranter från Rönninge."

Ilska gentemot ND

Under året har Nationaldemokraterna erhållit skydd från flera nazistiska grupper och nätverk. Senaste halvåret har det skett vid åtminstone tre tillfällen. En demonstration mot islam som arrangerades av ND fick stöd av bland annat Blood and Honour. När ND attackerade Pridetåget syntes också många skinnskallar i leden. I partiets final på kampanjen mot EMU vaktades lokalen av nazister, bland annat från NSF.

Inför årets sammankomst i Salem har det hållits möten mellan de olika grupperna. En splittring har skett och nu har det bildats flera läger, erfar Expo. På ena sidan står Nationaldemokraterna, på andra sidan NSF och NU. I mitten står arrangörerna från Info-14 som försöker hålla ihop lägren.

Från början var det tänkt att Anders Lagerström som driver Nordiska Förlaget skulle vara konferencier vid manifestationen. Detta var något som samtliga grupper backade upp. När det visade sig att han officiellt ställde sig på ND:s sida och blev deras lokale ungdomsordförande i Linköping var det ingen av de nazistiska organisationerna som ville ha kvar honom.

Nationaldemokraterna vill att manifestationen ska locka så många människor som möjligt och vill därför tona ner retoriken i talen och associationerna till den nationalsocialistiska rörelsen genom uniformerna. Info-14 vill hålla sig vän med alla nationella grupper och lutar därför åt ND:s sida. Info-14 har dock gjort en markering gentemot Nationaldemokraterna som inte uppskattats av ND. När Marc Abramsson häktades för anstiftan till våldsamt upplopp och grov misshandel så skrev Info-14 att ND inte hade någon uppgift inför Salem.

"Fonden vill härmed klargöra att detta på inget sätt kommer påverka manifestationen då ND/NDU inte har några viktiga ansvarsuppdrag inför eller under manifestationen."

Uttalandet har skapat stor irritation bland ND/NDU då de tillhandahåller med flest aktivister i Stockholm inför Salem. I sin tur Nationaldemokraterna har brutit mot de gemensamma överenskommelser som ska finnas inför Salem.

Robert Vesterlunds Info-14 har gått till offentlig attack mot Nationaldemokraterna. Foto: David Lagerlöf/Expo
Robert Vesterlunds Info-14 har gått till offentlig attack mot Nationaldemokraterna.
Foto: David Lagerlöf/Expo

Offentligt bråk

Info-14 har bestämt att inga kontakter ska hållas med etablerade medier. Trots det ställde Nationaldemokraternas pressekreterare Rickard Ekman upp i en intervju i tidningen Metro. Info-14 skriver i ett pressmeddelande dagen innan demonstrationen:

"Det är tragiskt att Ekman inte kan hörsamma de direktiv som Salemfonden satt upp om att inga samarbeten med Daniel Wretströms indirekta mördare får genomföras."

Info-14 för i sin propaganda fram bilden av att det inte bara är mördaren som ska ses som ansvarig för mordet på Daniel Wretström. De menar att mordet var följden av en massmedial kampanj mot svenska nationella personer. Inför förra årets marsch fanns det inga tydliga regler inför demonstrationen om vem som fick göra vad. Det slutade med att Nationaldemokraterna fick TV-tid där partiet fick stå som arrangörer för demonstrationen. Detta gillades inte av de nazistiska grupperna. Till i år har man därför gett ut strikta regler om vem som gör vad. Nationaldemokraterna ses av Info 14 endast som en informationsspridare.

"Detta pressmeddelande går endast ut till seriösa medier som lojalt och oegoistiskt har ställt sig bakom Salemfonden utan några tankar på partipolitisk vinning. Det går med andra ord inte ut till etablerad media."

Info-14 målar upp en bild av Nationaldemokraterna som ett parti som drivs av egen vinning och att de samarbetar med de som Info-14 menar indirekt bär ansvar för mordet på Wretström. Nationaldemokraterna valde att svara offentligt på sin hemsida under eftermiddagen på fredagen.

"Det är med förvåning ND noterar att denna organisation [Salemfonden red. anm.] inte anser att ND ska få uttala sig om sina motiv för att delta i Salem-manifestationen."

Nationaldemokraterna menar å sin sida att de förbehåller sig rätten att uttala sig om varför de ställer sig bakom demonstrationen i Salem. De skriver också i notisen på sin hemsida att ingen annan ska ifrågasätta Nationaldemokraternas handlande.

"Att partiet och ungdomsförbundet förbehåller sig rätten att uttala sig om just denna partiets och ungdomsförbundets egen verksamhet, är en självklarhet som partiet inte ser något skäl för andra organisationer att ifrågasätta."

"Antidemokratisk prägel"

NSF är annars den organisation som tycks vara mest irriterad på att ND tagit kontrollen och enligt uppgifter har NSF funderat på att bryta mot reglerna om att inte vara uniformerade. De planerna har dock lagts på is. Nationell Ungdom och NSF vill också ha större frihet att själva utforma talen. En attityd inom det mer radikala lägret är att man vill ha en högre "antidemokratisk prägel" på talen.

Ordningen återställd

Salemmarschen har sedan fyra år tilbaka tagit över den roll som 30:e november tidigare haft. En dag om året har organisationerna kunnat lägga bort de interna stridigheterna för att gemensamt genomföra en politisk maktdemonstration. Svårigheterna för dessa grupper har dock alltid varit att alla vill vara störst eller helst ensamma på banan. Det är därför den nationella rörelsen ser ut som den gör i Sverige, med mängder av små organisationer. Före årets marsch har det inte synts till några större splittringar mellan de olika grupperna. Att förena grupper som utåt sett har olika fasader har visat sig vara svårare än beräknat.