Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På den nya hemsidan för SD:s nya ungdomsförbund, Ungsvenskarna SDU, presenteras förbundets nya ordförande och nya styrelse. Men ingen av de ledande företrädarna är tillsatta genom demokratiska val.

Ordförande Tobias Andersson är tillsatt av SD:s partistyrelse och har själv handplockat sin styrelse. Och själva organisationen är ingen organisation i egentlig mening, utan beskrivs på hemsidan som "en sektion" inom moderpartiet.

Partistyrelsen har veto
I det nya ungdomsförbundet har Sverigedemokraternas partistyrelse veto över alla utnämningar till ledande poster. Dessutom går man ifrån systemet att ha lokala distriktsordförande som utses av lokala styrelser. De lokala företrädarna kallas "kontaktpersoner" och utses centralt av ledningen.

– Man motiverar det med att det blir ett tydligare personligt ansvar med denna typ av organisation, säger en källa Expo talat med som har insyn i processen kring bildandet av det nya ungdomsförbundet.

Hur tillsätts kontaktpersonerna?

— Av SDU-ledningen centralt. Sen kan partistyrelsen köra över. De har ett slags veto. Man kan säga att i praktiken finns inte längre någon interndemokrati.

Expos källa deltog vid ett informationsmöte inför uppstarten.

Har det kommit några invändningar om att det inte var demokratiskt?

– Nej intressant nog var det ingen som tog upp det.

Kontaktpersonerna delegerar sedan ansvar för olika uppgifter till de lokala medlemmarna. Administration av medlemsregister och ansvar för skolbesök är exempel på roller kontaktpersonerna kan tilldela medlemmar. Ungsvenskarna SDU ska inte, likt andra ungdomsförbund, utveckla egen politik på olika områden.

Ungsvenskarna SDU:s nya ordförande Tobias Andersson gör ingen hemlighet i att det nya ungdomsförbundet helt är i händerna på moderpartiet.

Du presenteras som ny ordförande på hemsidan. Vilket demokratiskt mandat har du?

– Jag är ju utsedd till talesperson för en ny ungdomssatsning inom partiet.

Men du presenteras som ordförande?

– Rent praktiskt så är det ju samma sak.

Du har alltså inget annat demokratiskt mandat än att partistyrelsen tyckte att du var en bra kandidat och du har handplockat din egen styrelse?

– Det inte funnits någon annan som hade ett intresse av den rollen. Vi hade kunnat samla in alla som hade skickat in intresseanmälningar och det hade slutat på samma sätt. Men det viktigaste var att vi kunde få till stånd en rörelse snabbt och effektivt och då blev det så här.

Ni beskriver Ungsvenskarna SDU som en sektion, inte en ungdomsorganisation. Vad menas med att det är en sektion?

– Vi är ett förbund inom partiet och det har vi inte varit på samma sätt tidigare. Det gör ju att vi är inte fristående på samma sätt, utan vi är verksamma inom partiet. Vill man vara aktiv inom det nya förbundet, ja då behöver man vara medlem i partiet.

Har partistyrelsen veto för alla utnämningar till betydelsefulla poster i det nya ungdomsförbundet?

– Vi är ju en del utav partiet så självklart så har partistyrelsen påverkan på vår verksamhet. Det fallet sig ju ganska rimligt i och med att vi inte är självständiga.

Om ni väljer en person som partistyrelsen inte gillar, då kan man alltså stoppa det?

– Nu, i ett första skede, så var det främst på initiativ från partistyrelsen som man startade upp det här. Sen kommer vi ha ett val inom förbundet, och då är det ju vi som driver det. Men självklart kan partiet påverka. Vill inte partiet veta av oss som förbund, när vi tillhör partiet, då kan man ju lägga ner förbundet.

Innebär inte det här en väldig begränsning av interndemokratin för era medlemmar?

– Interndemokrati i termens betydelse säger just demokrati inom en viss organisation. Det kommer ju råda demokrati i det nya förbundet så klart, så interndemokratin är det inga problem med.

Men ungdomarna har ju inte full frihet att besluta över sin egen organisation och över sina egna sina företrädare?

– Det kommer råda demokrati inom förbundet även om vi är en del av partiet. Så interndemokrati kommer ju så klart att finnas.