Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det ligger för ett snart beslut. Det kommer att fattas inom kort, säger Ellen Aule som handlägger fallet på riksåklagarens kansli.

Det inleddes förra året en förundersökning om hets mot folkgrupp mot sverigedemokraterna Kent Ekeroth, Erik Almqvist och Christian Westling efter att Expressen publicerat en video som visade hur Erik Almqvist 2010 rasistiskt förolämpat personer på Kungsgatan i Stockholm. Videon visade också hur Kent Ekeroth knuffade en kvinna mot en bil, och att Erik Almqvist kallade en kvinna för "hora". Videon slutade med att de tre SD-männen beväpnade sig med järnrör och gick mot den plats där en person som de under kvällen varit i bråk med befann sig.

Efter publiceringen inleddes en förundersökning gällande hets mot folkgrupp som lades ned. Andra anmälningar om förberedelse eller försök till misshandel ledde aldrig till någon förundersökning överhuvudtaget. Beslutet överklagades, men åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Malmö kom fram till att åklagarens beslut inte behövde prövas.

Sedan i mars har fallet legat hos högsta instans efter att en begäran om omprövning lämnats in till riksåklagaren. Ellen Aule säger att hon inte kan uttala sig närmare om det enskilda ärendet, men säger att det är ovanligt riksåklagaren omprövar fall.

– I de allra flesta fall har de här granskats i två steg. Först av en åklagare i en kammare och sedan av en överåklagare. Då är huvudregeln som är ganska strikt att man som enskild får nöja sig med att den prövas i två instanser. Det är lite som att Högsta domstolen tar upp få ärenden. Lite motsvarande är det inom åklagarmyndigheten om att det bara är undantagsfall som riksåklagaren granskar en tredje gång, säger hon.

Den tidigare riksåklagaren Sven–Erik Alhem var kritisk redan när Utvecklingscentrum i Malmö valde att inte pröva fallet. Han var också kritisk till den inledande utredningen. Alhem menar att för få förhör har hållits och att en förundersökning gällande försök till misshandel borde ha inletts. De tre inblandade sverigedemokraterna blev aldrig förhörda.

– Det blir enligt min erfarenhet svårare och svårare ju högre upp man kommer att nonchalera sådant. Det blir väldigt svårt för en riksåklagare att motivera att man inte utreder de sakerna, säger Alhem.

Alhem säger vidare att riksåklagarna bör utreda fallet ur "materiellt hänseende".

– Då undersöker man om utredningsunderlaget är fullständigt och om det finns möjlighet att genom ytterligare förhör komma längre och om det finns någon kritik mot något av förhören. Det är mycket vanligt att de är undermåliga.

– En formell prövning innebär att man inte finner skäl till överprövning. Då har man inte granskat i materiellt hänseende utan bara tittat på de formella förutsättningarna.

Dessutom betonar Alhem att det är viktigt att det sker en ordentlig utredning i sådana här uppmärksammade fall eftersom det påverkar allmänhetens förtroende för rättssystemet.

– Det är viktigt att man på högre ort verkligen tar ställning till om det skett en fullgod utredning eller om man kan gå vidare. Jag hade noggrant prövat detta, säger han.

Ellen Aule menar att ett stort allmänintresse inte nödvändigtvis behöver vara ett skäl för att ompröva ett ärende

– Det är ingenting som gör att man tar upp ett ärende per automatik för att det varit uppmärksammat. Men sen så står det riksåklagaren fritt att göra en bedömning på vilka ärenden han vill. Så det finns många olika anledningar till att riksåklagaren ska vilja titta på handläggningen av ett ärende, säger Aule.

Efter järnrörsskandalen lämnade Erik Almqvist riksdagen och Sverigedemokraterna och blev istället en konsult för partiet. Kent Ekeroth sitter kvar i riskdagen. Christian Westling förlorade sina partiuppdrag, men säger själv att han vill ställa upp i Europaparlamentsvalet för partiet.