Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den nionde september kunde Expo avslöja att Mari Herrey, styrelseledamot i Sverigedemokraternas lokalavdelning i Mölndal och nämndeman vid Göteborgs tingsrätt, vid upprepade tillfällen hade delat vit makt-propaganda och gett uttryck för högerextrema åsikter på Twitter. Herrey valde initialt att inte kommentera uppgifterna men gick sedan till angrepp på Twitter där hon anklagade Expo för att sprida lögner. Vad lögnerna bestod i preciserades aldrig. 

Som en följd av Expos avslöjande kallades Herrey vid två tillfällen till möte av Johan Kvart, lagman vid Göteborgs tingsrätt. Syftet med mötena var att ge Herrey möjligheten att ge sin syn på de uppgifter som framkommit i avslöjandet för att därefter kunna ta ett beslut om hennes eventuella framtid som nämndeman. Att Herrey fick komma till tals är förstås helt i sin ordning.

I tisdags meddelade Kvart att han har fortsatt förtroende för Herrey. I en kommentar till Mölndalsposten uppgav lagmannen att han godtagit den förklaring Herrey gett vid deras möte och som i stora drag gick ut på att ”hon varit naiv och inte förstått naturen av det hon spridit”. Detta trots att Kvart understryker att det handlat om ”förkastligt material” och att hennes agerande var "riktigt illa". I ett uttalande till Expo framhöll Kvart att Herrey förvisso orsakat en förtroendeskada för Göteborgs tingsrätt men att den enligt hans bedömning inte var av sådan omfattning att hon bör entledigas.  

Herrey har gått från att offentligt anklaga Expo för att fara med osanningar, till att i ett privat möte ursäkta sig med hänvisning till okunskap. Hon har varken haft insikt i vilka som varit avsändare till det material hon delat eller förstått de budskap som inläggen innehöll. Hon har varit naiv och okunnig, menar Johan Kvart.

 

Expos avslöjande innehöll ett antal exempel på, och referenser till, den typ av material som Herrey delat. Det handlade i flera fall om spridning av ren propaganda, delningar av inlägg där företrädare för vit makt-organisationer som exempelvis Det fria Sverige marknadsför poddar eller andra projekt. I andra fall handlade det om uttryckliga uppmaningar. Feministiskt Initiativs partiledare Farida al-Abani ska ha en ”enkelbiljett ut ur landet”. En namngiven tjänsteman vid Gävle kommun är ”en landsförrädare som omedelbart bör sparkas från sin tjänst”. Typexempel på högerextrem retorik med budskap som är enkla att förstå. Om du inte heter Mari Herrey förstås. 

Det rör sig om återkommande delningar av inlägg från organisationer och individer som förekommer frekvent i den studie om den radikalnationalistiska miljön som Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan nyligen publicerade. Det är en studie Johan Kvart skulle göra klokt i att läsa. I en slutsats framhåller forskarna bakom studien att de budskap som sprids från aktörer inom miljön sammantaget riskerar att ”bidra till en avhumanisering av vissa grupper som i sin tur kan leda till våld”. 

Expos avslöjande innehöll inte en uttömmande lista av alla delningar eller uttalanden från Herrey som hade gått att hänföra till samma kategori. Över det relativt långa tidsspann hon varit aktiv på Twitter fanns en uppsjö av liknande inlägg. Inte för att Johan Kvart skulle kunna veta det. Hans utredning av frågan sträckte sig till ett par informella möten med Herrey.   

När tidningen Expressen nyligen avslöjade att en företrädare för Sverigedemokraterna i Haninge kommun hade gett uttryck för nazistsympatier i en privat chatt framgick det också att personen i fråga var medveten om att åsikter av det slaget inte bör uttryckas i det offentliga. Inte om man värnar om sin plats i partiet i alla fall.  "Det radikala får ske bakom stängda dörrar" hette det då. Efter avslöjandet avsade sig personen samtliga sina politiska uppdrag och av allt att döma kommer han att uteslutas ur Sverigedemokraterna. 

Herrey kan inte anklagas för att ha verkat i det dolda. Sedan kvartssamtalen med lagmannen har hon dock tagit bort sitt konto på Twitter. Det radikala får hädanefter ske bakom stängda dörrar. I det här fallet går dörrarna tyvärr till Göteborgs tingsrätt. Att man inom domstolsväsendet intar en mer generös syn på extremism än Sverigedemokraterna själva är minst sagt förvånande. 

För den som följt Herrey på Twitter är det tämligen svårt att se hur naivitet och okunskap kan förklara det mönster som framträtt. Hon har i mer än två års tid regelbundet delat material från högerextremister och gett uttryck för uppfattningar som ter sig svårförenliga med den statliga värdegrunden. I ett inlägg gjorde Herrey åtskillnad mellan "mörka" och "svenskar". Det finns all anledning att fråga sig om hon gör åtskillnad mellan människor på samma grund även som nämndeman. Om rättvisan ska vara blind kan inte de som ansvarar för rättsliga institutioner blunda för rasism i de egna leden. Det har Johan Kvart valt att göra. 

Det är inte Mari Herrey som varit naiv och okunnig. Det är inte Mari Herrey som orsakat en förtroendeskada för Göteborgs tingsrätt. Det är lagmannen. 

 

Johan Nordqvist är fristående skribent och researcher på Expo.