Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var på torsdagen som Expo kunde visa att den högerextrema medieplattformen Palaestra Media, genom företaget Boerman Scandinavia AB, bedrivit kampsportsträning i en kommunal lokal i Upplands Väsby under september månad. Samma träningslokal har företaget bokat upp en gång i veckan resten av höstsäsongen.

Bakom Palaestra Media och Boerman Scandinavia AB står den kända svenska högerextremisten Jonas Nilsson. Tillsammans med Anton Stigermark (tidigare medlem i det Sverigedemokratiska ungdomsförbundet som partiet upplöste 2015 efter en ideologisk konflikt), frontar han Palaestra Media som nu driver en kampanj om att samla ”Sverigevänner” till kampsportsträning. 

Både Jonas Nilsson och Anton Stigermark är omskrivna i Försvarshögskolans senaste rapport över den svenska radikalnationalistiska miljön, Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern (2020), som tagits fram på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism.

”Följer grundlagen”

Expo sökte i samband med arbetet på artikeln kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg som företräder det lokala partiet Väsbys Bästa. Då Möllerberg inte ska vara tillgänglig har istället Maria Röstberg, kultur- och fritidschef, besvarat Expos frågor via mejl.

Röstberg skriver till Expo att hon svarar i Möllerbergs ställe och att kommunen följer den grundlagsskyddade åsikts- och mötesfriheten i sina riktlinjer om lokaluthyrning, men att de skulle kunna häva en bokning om polisen eller ”liknande myndighet” gör bedömningen att träningarna utgör en säkerhetsrisk.

Röstberg skriver också att de inte känt till att Palaestra Media samlats i kommunens träningslokal.

”Bokningen är inte gjord av Palaestra media, utan av ett företag som heter Boerman Scandinavia AB. När vår personal har haft uppsikt under dessa tider har det inte funnits något avvikande att rapportera. Så svaret är nej, vi har alltså inte haft någon anledning till misstanke om högerextrem verksamhet.”

Hon avslutar med att Expos artikel ändå ger anledning för kommunen att undersöka Palaestra Medias närvaro i deras lokaler närmare.

”Bilden vi har haft av bokningen är att det inte utövats något annat än idrottsverksamhet av den grupp som, som ett företag, gjort bokningen men vi kommer naturligtvis att undersöka detta närmare.”

Det är inte första gången Jonas Nilsson nyttjar just Upplands Väsbys kommuns lokaler. 2018 uppmärksammade kommunen själva en filmvisning som arrangerats av Nilsson och där inbjudan gått ut till bland andra Nordiska motståndsrörelsens medlemmar, rapporterade lokaltidningen Mitt i. Även vid det tillfället hänvisade kommunen till likställighetsprincipen.

Kommuner hanterar våldsbejakande organisationer olika

Det finns ingen klar röd tråd i hur kommuner hanterar fall där våldsbejakande organisationer använder kommuners lokaler för sin verksamhet. Förra året kunde Expo visa att Nordiska motståndsrörelsen tränade kampsport i Ludvika kommuns lokaler. I det fallet menade kommunen att de inte hade möjlighet att ingripa.

I Nacka däremot portades Nordiska motståndsrörelsen efter att Expo uppmärksammade att deras lokaler användes för kampsports- och knivträning.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram skriften ”Råd vid lokaluthyrning – Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler”. I den konstateras att kommunens likabehandlingsprincip göra det svårt att förbjuda kommunens medlemmar från att nyttja lokaler.

Men i samma skrift ges också råd för hur en kommun kan gå tillväga för att stoppa uthyrning till våldsbejakande extremistorganisationer: 

”Om kommunen, som ett led i arbetet mot våldsbejakande extremism, ändå väljer att ställa upp vissa villkor, såsom att användare av lokalerna ska främja och respektera demokratiska grundprinciper och/eller jämställdhet mellan män och kvinnor, bör dessa villkor vara tydligt formulerade på förhand.”