Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Freds- och ungdomsorganisationen Peaceworks höll sitt årsmöte den 18 mars. På grund av coronavirusets intåg i Sverige och Folkhälsomyndighetens efterföljande restriktioner, hölls mötet digitalt.

Inför mötet hade oväntat många okända, nya medlemmar registrerat sig.

— Under mötet uppstod tekniska problem. Den sittande styrelsen sa då till alla att mötet skulle avbrytas på grund av de tekniska problemen, och att ett nytt årsmöte skulle hållas. Men den nye mötesordförande som hade valts, ville inte avbryta. Då blev det tydligt att det var något som inte stämde, säger Nasma Salim, generalsekreterare på Peaceworks, till Expo.

Valde ny styrelse

Det ursprungliga mötet splittrades. Under ledning av den nyvalde mötesordförande Julian Kroon öppnades en ny kanal, där mötet fortsatte. Julian Kroon är ordförande i studentförbundet Konservativa förbundet. Han har även olika förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna i Stockholm.

I den nya kanalen valdes sedan nya personer in på alla posterna som exempelvis sekreterare, valberedning, och inte minst ordförande och styrelseledamöter.

Majoriteten av de som fick poster på mötet är medlemmar i Konservativa förbundet, flera av dem har ledande positioner. Adam Ahlenblom som gruppen valde till ordförande är Konservativa förbundets ordförande i föreningen på Försvarshögskolan i Stockholm.

Några är offentliga talespersoner och kommunikatörer för SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Andra inblandade har kopplingar till Sverigedemokraterna, som Andreas Palmlöv som valdes in i styrelsen. Han är suppleant i Konservativa förbundets styrelse, tillika SD-toppen Mattias Karlssons politiske sekreterare.

"Kuppförsök"

Konservativa förbundet är ett nystartat studentförbund. Det kallar sig för en partipolitiskt obunden intresseorganisation som står för konservatism. Ett av de uttalade målen är att ”motarbeta vänstervridet flum i universitetsväsendet”. Flera ledande personer på riksnivå är samtidigt engagerade i Ungsvenskarna och SD. Personer som är engagerade i SD förekommer även i lokala föreningar runt om i landet.

— Efter årsmötet dök det upp personer på sociala medier som kallade sig ordförande och vice ordförande i Peaceworks styrelse. Många av de som valts har engagemang i nationalistiska och konservativa partier och organisationer som inte alls står för det som Peaceworks står för, då vi är en antirasistisk organisation. Så man kan självklart ifrågasätta deras motiv. Vi förstår det här som ett kuppförsök helt enkelt, säger Nasma Salim.

Extrainsatt årsmöte

Med anledning av de tekniska problemen kom en begäran från Peaceworks externa revisor att ett nytt årsmöte skulle hållas, berättar Nasma Salim.

— Den externa revisorn kom med den begäran på basis att alla som hade planerat att delta i årsmötet faktiskt inte fick möjlighet att göra det på grund av de tekniska problemen.

På det extrainsatta årsmötet slöt över 400 personer upp och en ny styrelse för 2020 valdes.

— Det gick väldigt bra. Att så många deltog ser vi som ett massivt bevis på vilket stort stöd det finns för civilsamhället och att många stöttar Peaceworks, säger Nasma Salim.

Hon ser kuppförsöket som ett hot mot föreningsdemokratin.

— Det var självklart ett hot både mot god föreningssed och mot alla föreningar som verkar i civilsamhället. Särskilt visar det hur sårbara många föreningar är för kuppförsök under coronaepidemin, när många håller digitala möten.

Menar att mötet var korrekt

Julian Kroon från Konservativa förbundet menar att han, då inga andra kandidater fanns, blev enhälligt vald till mötesordförande, efter att ha varit medlem i Peaceworks i ett halvår. Enligt honom genomfördes mötet sedan korrekt enligt föreningens stadgar. När mötet avbröts gavs alla medlemmar möjlighet att delta i den nya möteschatten.

”Med detta som bakgrund finner jag det anmärkningsvärt att mötet förklarades ogiltigt och de demokratiska besluten revs upp”, skriver han i ett sms till Expo.

Att han själv och så många andra som valdes på mötet har anknytning till Konservativa förbundet kommenterar han med att: ”Vilka organisationer enskilda medlemmar väljer att engagera sig i är inget jag blandar mig i”.

Enligt Nasma Salim stämmer inte Julian Kroons uppgifter enligt Peaceworks medlemsregister. Hon säger också att det extrainsatta årsmötet ersatte det föregående, helt i enlighet med demokratiska processer.