Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I går delades Natur och Kulturs lärarpris ut. Inför en så gott som fullsatt seminariesal på Skolforum på Älvsjömässan fick den värmländske läraren Lars Stiernelöf ta emot sitt pris. Ett diplom, blommor och 150 000 kronor.

Årets upplaga av lärarpriset syftade till att lyfta fram enskilda lärares insatser mot rasism och främlingsfientlighet i skolan. Över 100 ansökningar kom in, 10 valdes ut som kandidater och till slut föll juryn för Lars Stiernelöf och hans arbete på Fryxellska skolan I Sunne.

Våld och trakasserier

2004 präglades Fryxellska skolan av konflikter mellan två rivaliserande gäng. Våld, trakasserier och rasism tillhörde vardagen. Till slut var skolan tvungen att agera. Lars Stiernelöf fick uppgiften att vända utvecklingen.

Med stöd av skolledningen började Lars jobba med de elever som var drivande i konflikten. Under parollen "Hurra vi är olika" startade Lars killgrupper och instiftade en problemakut på skolan.

I dag ser situationen annorlunda ut. De öppna konflikterna finns inte längre kvar. Skolan har öppnat ett demokraticentrum där Lars ska fortsätta sitt arbete med värdegrundsfrågor.
- Den öppna uttrycket för rasism har försvunnit. Inskränktheten finns kvar hos vissa. Men de vet att det inte är okej. Jag är noga med att se de här som personer. Jag tar inte avstånd från dem.

Ser möjligheter

Efter att ha fått priset ser nu Lars stora möjligheter.
- Pengar är ett problem men nu har skolan en grundplåt att utgå från. Jag vill föra in vårt arbete på elevnivå. Kanske kommer vi att skapa ett stipendium för elever som gör insatser mot rasism och främlingsfientlighet på skolan.