Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är i ett Facebook-inlägg (200804) som Christian Sonesson (M), kommunstyrelseordförande i Staffanstorp, radar upp 23 punkter till åtgärder som han menar ska stoppa ”islamister och kriminella” från att sätta sina ”egna regler i samhället”.

En av punkterna är:

”Utvisa de som inte är medborgare som gjort sig skyldiga till brott som innehåller fängelse på straffskalan. Oavsett situationen i deras hemländer.”

I Sverige kan fängelse utdömas i allt från 14 dagar till livstid.

Brott mot mänskliga rättigheter

Att utvisa personer oavsett situationen i landet som personen utvisas till skulle kunna bryta mot internationell rätt.

- Enligt non-refoulement-principen, som är internationell rätt, får man inte verkställa utvisningar av personer till länder där det finns en reell och personlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller liknande behandling. Det vore ett brott mot deras grundläggande mänskliga rättigheter, säger Rebecca Thorburn Stern, forskare i folkrätt vid Uppsala universitet.

Principen om non-refoulement finns i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som är svensk rätt, i EU:s stadga om grundläggande rättigheter och i ett antal globala konventioner om mänskliga rättigheter.

”Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling”, slår EU fast.

- Detta gäller även personer som begått brott, säger Thorburn Stern.

Vill lämna internationella konventioner

Christian Sonesson (M) menar att Sverige bör se över konventioner och internationella regelverk som skulle kunna sätta stopp för hans åtgärdsprogram.

- Man behöver överpröva tidigare ingångna konventioner. Landets väl och ve går före internationella åtaganden. Vi behöver fundera på om de här ställningstagandena som vi gjort är lika aktuella nu som tidigare och hur vi implementerar dom. Ser situationen likadan ut då som nu?, frågar Sonesson sig.

Det fanns väl människor som begick brott även när konventionerna ingicks?

- Ja, men invandringen har ökat.

Även relativt milda brott har fängelse på straffskalan i Sverige. Leder inte ditt förslag till att människor indirekt kan dömas till döden.

- Jag pratar om de brott som normalt ger fängelse, våldtäkter, misshandel och mord. Jag anser att om man kommit till ett annat land och begår till exempel en misshandel då har man inte tagit tillvara på den chansen som man fått, säger Sonesson.

"Arbeta för återvandring"

Ett annat förslag på Sonessons åtgärdslista är återvandring. En profilfråga för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige och ett politiskt mål för Sverigedemokraterna som driver krav på ökad "frivillig återvandring".

I sitt Facebook-inlägg skriver Christian Sonesson (M) om att ”Arbeta för en återvandring av ej integrerade”.

- Jag pratar inte om svenska medborgare utan de som har fått uppehållstillstånd. Jag tror på att dra ner på ersättningar och hjälpa till att se till att de kommer till sitt hemland.

Du driver sverigedemokratiska profilfrågor, försöker du flörta med deras väljare?

- Detta är vad jag tycker. Jag har min facebook för att kommunicera vad som sker i min kommun, vad Moderaterna i kommunen tycker, men även vad jag Christian Sonesson själv anser.

- Det är allmänt känt att vi styr med SD, men vi är det stora partiet. Vi har alltid varit tydliga med vår politik, fortsätter Sonesson.

Medverkade på Sverigedemokraternas gruppträff

Christian Sonessons kommun Staffanstorp, där han är ordförande för kommunstyrelsen, leds av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Kommunen har antagit ett handlingsprogram som bland annat innefattar tiggeriförbud och förbud av "religösa uttryck" i kommunernas verksamheter.

"(...) som t ex ritualslaktat kött. Firande av traditionella svenska högtider, t ex påsk, advent och lucia, är inte exempel på religiösa uttryck i meningen ovan, om huvud-syftet med firandet inte är religiöst, utan snarast ett uttryck för tradition."

Kommunen har även infört slöjförbud till trots mot Skolverket som konstaterat att förbudet bryter mot skollagen och religions- och yttrandefriheten.

Christian Sonesson deltog i mars på Sverigedemokraternas träff för gruppledare i Skåne där han enligt Sverigedemokraternas redogörelse beskrev ”framgångssagan Staffanstorp” och det ”felfria samarbetet" mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna.