Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Vi nationalister i Europa har vind i seglen. Det är Sverige ett bevis för. Danmark likaså, och Finland, Italien, Österrike... och ja, här i Frankrike. Vårt mål i valet till Europaparlamentet är att vinna en majoritet som står upp för "ett nationernas Europa", oavsett om det sker i form av officiella allianser eller inte. Sedan är de, som så vill, självklart välkomna att ansluta sig till vår grupp i Europaparlamentet, säger Marine Le Pen till Dagens Nyheter

Sverigedemokraterna och till exempel det brittiska partiet UKIP har än så länge gett Front Nationals EU-grupp ENF (Nationernas och friheternas Europa) kalla handen. Ett samarbete med Front National bedöms vara för känsligt på nationell nivå för partierna. Front Nationals radikala framtoning och bilden av att partiet fortfarande står kvar med en fot i fascismen har än så länge stått i vägen för att officiellt samarbete.

Analysen av att det finns ett behov för Front National att bygga allianser, inte minst i Frankrike, delas av Jean-Yves Camus, expert på fransk extremhöger.

- Marine Le Pen har rätt i att Nationella fronten behöver sluta fler allianser, om de ska kunna nå regeringsmakten. Läget är på sätt och vis ganska likt det i Sverige, där Sverigedemokraterna behöver stöd från andra partier för att nå fram till regeringsmakten. Men det är inte säkert att ett namnbyte är rätt väg. Se på Österrike. Där har Frihetspartiet (FPÖ) haft samma namn sedan grundandet 1955, men det sitter nu i regeringen. Det som har ändrats där är att nya ansikten kommit till - och en delvis förändrad politik, säger Jean-Yves Camus till Dagens Nyheter. 

Front National har de senaste åren genomgått en normaliseringsprocess, vilket anses ha varit en bidragande faktor till partiets framgångar. Marine Le Pen vill ta den processen vidare och hoppas att få med sig sina medlemmar i ett byte av partinamn. Nästa vecka håller partiet kongress. På den förväntas Marine Le Pen väljas om som partiledare, men om hon även lyckas få med sig delegaterna på ett namnbyte är oklart.

Marine Le Pen har inte bara dalande stöd i opinionsundersökningar att oroa sig för. Hennes tidigare närmaste medarbetare, Florian Philippot, har lämnat partiet och grundat Patrioterna (Les Patriotes). Hennes pappa, den tidigare partiledaren Jean-Marie Le Pen, fortsätter att vara en av hennes starkaste kritiker. Dessutom skymtar en utmanare i skuggan. Hennes systerdotter, den 28-åriga Marion Maréchal-Le Pen tros i framtiden kunna komma att utmana Marine Le Pen om partiledarposten.