Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.


(Kartan visar misstänkta attackerna från första januari till sista november 2015).

Det har skett fler attacker mot asylboenden under 2015 än under de föregående fyra åren tillsammans. Flest attacker skedde under hösten. I oktober var attackvågen mer intensiv än någonsin tidigare. Värre än när Sverige senast drabbades av en liknande våg under 1990-talet.

Det visar en granskning ur senaste numret av tidskriften Expo som lanseras i dag, fredag.

Genom att granska den samlade medierapportering kring alla typer av incidenter på asylboenden har Expo isolerat och kartlagt alla misstänkta attacker de senaste fem åren. Det handlar om fysiska angrepp och konkreta hot. Vi har rensat bort alla händelser där det inte funnits skäl att misstänka att våldet har kommit utifrån. Vi har även rensat bort alla mer allmänna protest- eller missnöjesyttringar mot boendena.

Sammanlagt har vi identifierat 95 misstänkta attacker under perioden 2011 till och med november 2015.

Dramatisk ökning 2015

Granskningen visar på en dramatisk ökning under 2015. Fram till och med november rapporterades det om 50 misstänkte attacker, vilket alltså är fler än under de föregående fyra åren tillsammans.

Antalet attacker ökade kraftigt under hösten och har en tydlig topp i oktober. Under månaden inträffade i snitt lite mer än en attack varannan dag. Varav den mest intensiva perioden ligger i slutet. Under de sista 14 dagarna skedde 14 attacker.

Mer intensivt än på 1990-talet

Senast Sverige utsattes för en liknande våg av attacker mot asylboenden var i början av 1990-talet. När flyktingmottagandet ökade kraftigt från främst Irak och Balkan samtidigt som Sverige gick in i en lågkonjunktur lät inte flyktingmotståndet vänta på sig. Forskaren Hélene Lööw, som har studerat perioden, konstaterar att även om 2015 års attackvåg hittills pågått under kortare tid så har den varit mer intensiv än någonsin tidigare.

– Siffrorna visar att det är intensivare nu än då. Då skedde det som mest en attack ungefär var tredje dygn, säger hon.

Terrorvågen innefattar alltifrån en kastad handgranat till mordbränder, skadegörelse, och konkreta hot. Mordbränderna står för den stora ökningen under året. Expos granskning visar att hela 30 fall av misstänkta mordbränder inträffade under 2015, mot två fall under det föregående året. Den absoluta majoriteten av bränderna skedde under hösten. Attackerna riktades då nästan uteslutande mot planerade boenden, vilket är ett helt nytt mönster. Tidigare har det bara förekommit i enstaka fall.

Läs hela granskningen i nya numret av tidskriften Expo.

PRENUMERERA HÄR ...

Fotnot
Mellan det att artikeln gick i tryck i tidskriften och dagens webbpublicering har det framkommit nya uppgifter om en misstänkt mordbrand vilket gör att misstankarna avskrivits. Vi har rensat ur den ur materialet. Därför skiljer sig siffrorna marginellt mellan de båda publiceringarna.