Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo avslöjade tidigare i februari att en nyligen uppsagd tjänsteman vid försvarsdepartementet samtidigt som sin anställning på myndigheten även var aktiv i det högerextrema så kallade Nätverket. 

Nätverket är en löst sammansatt grupp av personer som samlats runt den tidigare nationaldemokraten och våldsbrottsdömde Tor Ängslasjö, tidigare Paulsson. Organisationen verkar genom att producera politiskt medieinnehåll, samt arrangera sammankomster med panelsamtal och föreläsningar som tar upp allt från konspirationism om 5G och coronaviruset, till rasideologi och antisemitism.

Den före detta tjänstemannen är engagerad i Nätverkets frontorganisation Education4Future och har där framträtt både i eget namn och under pseudonym. Hon ingick i arrangörsgruppen vid organisationens senaste bok- och mediemässa som anordnades på en hemlig plats i Stockholmsområdet den 5 mars. Hon hade även samma uppdrag vid den förra bokmässan som ägde rum i oktober förra året, då var hon fortfarande anställd vid försvarsdepartementet. 

Kontaktade högerextrema genom jobbmejl  

Den 27 januari skrevs en överenskommelse mellan Regeringskansliet och kvinnan om att hennes anställning skulle upphöra den 14 februari. Regeringskansliet är förtegna om bakgrunden och detaljerna kring uppsägningen.

Expo har begärt ut de offentliga loggar som redogör för den e-post som tjänstemannen tog emot samt skickade under en tvåveckorsperiod i månadsskiftet januari-februari. Av loggarna framkommer det att tjänstemannen haft mejl-kontakt med två högerextrema profiler, båda kopplade till Nätverket.

En av profilerna har ett förflutet i det numer nedlagda nazistiska Svenskarnas Parti. Den andre är sedan kyrkovalet förtroendevald för högerextrema Alternativ för Sverige i kyrkomötet och en aktiv opinionsbildare.

På grund av att anställningen upphört är e-posten inte längre arkiverad, uppger Regeringskansliet, och Expo har därför inte kunnat ta del av vad som stod i de aktuella mejlen med ämnesraden ”Fackligt”. 

– Jag har inga hemligheter, säger den före detta tjänstemannen men vill själv inte redogöra för vad som stod i mejlen.

Vi har kontaktat Regeringskansliet och frågat hur de ser på att departementets e-post använts i kontakt med högerextrema aktörer. Svaret vi får är att Regeringskansliet inte går in på omständigheter som rör enskilda medarbetare.

– Rent generellt gäller att Regeringskansliets it-utrustning används för arbetsrelaterad information och kan användas för privat bruk endast i begränsad omfattning. Som medarbetare i Regeringskansliet är det såklart alltid viktigt att fundera över hur och till vilka man skickar e-post, skriver Jenny Ryderstedt, på Regeringskansliets presstjänst, i ett mejl. 

Hanteringen ifrågasätts

Behandlingen av Expos begäran om mejl-loggar tog åtta dagar. Loggarna lämnades ut två dagar efter att tjänstemannen avslutat sin tjänst vid Regeringskansliet och försvarsdepartementet. 

Per Hagström, jurist och journalist vid Polistidningen, menar att hanteringstiden låter väl lång. Han förklarar också att det finns en grundprincip i arkivlagen som säger att allmänna handlingar ska bevaras så länge de har ett insynsintresse.

– Att media har begärt ut en mejl-logg tyder ju på att man sedan kommer att göra en begäran om handlingarna. Har man då något slags intresse från myndigheten att serva allmänheten och media med allmänna handlingar så kanske man kan tänka sig att man låter mejlen vara kvar tills man har lämnat ut loggen och vet vad den här personen vill ha ut, säger Per Hagström.