Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Men vad gäller egentligen i skolan? Expo ringde upp Peter Östlund vid Skolverket för att reda ut turerna.

– Har man väl bestämt sig för att bjuda in partier är det en urvalsprocess vilka som ska bjudas in, det är det som är den kinkiga frågan, säger Peter Östlund.

Östlund var förra året med och tog fram riktlinjer för hur skolan ska hantera de politiska partierna. Han förklarar att det finns grunder för hur urvalen får göras. Till exempel kan skolan välja att bara bjuda in riksdagspartier eller de partier som är aktiva lokalt i kommunfullmäktige.

– Om exempelvis Svenskarnas parti sen får kännedom om att en skola bjudit in politiska partier så ringer de upp och säger att de hört att det ska hållas en debatt. 'Vi vill också framföra våra åsikter', säger de. I det läget har skolan ingen rätt att säga nej, säger Peter Östlund.

Kan en rektor säga nej med hänvisning till ordningsstörningar eller säkerhet för eleverna?

– Det som brukar vara besvärligt är att skolans egna elever blir upprörda och provocerade. Det är därifrån ordningsstörningarna brukar komma. Men om man då väljer att skicka hem Svenskarnas parti, då får man avbryta hela evenemanget.

– När det gäller ordningsskäl kan man också begära av en rektor att man ska göra en bedömning av säkerhetsläget. Känner man sig osäker kan man med fördel kontakta polisen. Man ska säkerställa att yttrandefriheten gäller i skolan även om de uppfattningar som de här partierna företräder inte är i samklang med skolans värderingar, säger Peter Östlund.

Säger man nej till ett parti säger man nej till alla?

- Ja, precis.

Och då får partierna inte komma dit, även om de vill det?

- Nej, skolan är ingen allmän plats.

Om en skola gör studiebesök hos riksdagspartierna var för sig, skulle Svenskarnas parti kunna ställa krav på att skolan ska träffa även dem?

- Det vet jag inte. Jag har inte stött på något sådant exempel. Det finns heller inget vägledande uttalande från JK när det gäller ett sådant förfaringssätt.