Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

ND-möten börjar följa ett förutsägbart mönster. På möten råden militärisk disciplin med uppställning i tre led linje. Galleriet av talare är desamma från möte till möte - den nominelle partiledaren Anders Steen, seniorledaren Harry Edlund och ungdomsledaren Marc Abramsson. Vid detta möte kompletterades trion av Robert Almgren. Anhängarna består till ungefär lika delar avhoppade Sverigedemokrater och nazister från Nationell Ungdom.

Demokratiska partier förråder

Budskapet var inte oväntat att de demokratiska partierna förråder och säljer ut det svenska folket.

Det mest intressanta med söndagens demonstrationen var Nationaldemokraternas vid det här laget ganska massiva dominans bland de nationella grupperna i Stockholm. Sedan splittringen med Sverigedemokraterna under sommaren 2001 har ND och SD kivats om vilket parti som är det riktiga nationella partiet - SD har tagit hem spelet i Skåne och andra landsdelar men tycks i mångt och mycket ha gett upp Stockholm.

Engelbrektsdagen

Demonstration skedde på Engelbrektsdagen, som på 1990-talet var den viktigaste symbolen för mönstring av de sverigedemokratiska aktivisterna. Engelbrektsmarschen tycks därmed ha kapats av ND.

Till söndagens demonstration hade SD dessutom utlyst sin egen kampanjstart mot EMU. I sista stund beslutade SD att skrinlägga planerna, uttryckligen på grund av ND:s mobilisering. SD uppger att partiet inte vill sammankopplas med ND.