Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under några få dagar massavrättades över 8000 muslimska män och pojkar i delstaten som idag är Republica Srpska. Folkmordet var en direkt konsekvens av nationalismens grundläggande idéer: Att en stat ska vara homogen. Att olika etniciteter eller religioner inte kan leva sida vid sida med samma rättigheter och skyldigheter.

Folkmordet i Srebrenica skedde inte av en slump. Det byggde heller inte på okunskap eller ett slentrianmässigt missnöje. Det bestialiska mördandet där mödrar förlorade sina söner, hustrur förlorade sina män, systrar förlorade sina bröder och barn förlorade sina fäder var orkestrerad av flera års kampanjande från nationalistiska makthavare mot regionens muslimer.

Trots att det inte var allt för länge sedan Förintelsen, lät Europa det ske. Och idag, 20 år senare, har dessvärre alldeles för få slutsatser dragits av folkmordet i Srebrenica. Dessutom tystas överlevande och anhöriga av myndigheter och politiker i Republica Srpska.

När vi den 11 juli anordnar minnesmanifestationer för att hedra de som föll offer för nationalismen i Srebrenica vill vi visa vår solidaritet med de som idag kämpar för upprättelse och försoning. Men vi skickar också en tydlig signal till de krafter som försöker släta över faran med nationalismen: Vi glömmer inte!

Berättelsen om Srebrenica vittnar om att nationalism i slutändan dödar. Och tillsammans utgör vi den självklara motkraften till denna hatets ideologi. Både som idé och praktik. Tillsammans kämpar vi för ett samhälle som präglas av sammanhållning, trygghet och varje människas rätt att vara den hen är. Oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning.

Delta på minnesmanifestationen du också!

Se listan över orter som arrangerar minnesstunder.

Ämnen i artikeln