Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

19-åringen utbildar sig just nu inom livgardet och vaktar därför inte personligen drottning Margarethe. Men i december kan han efter avslutad utbildning vara kungavakt.

Men 19-åringen är även aktiv nazist och återfinnas i kretsen kring Jonni Hansen, som är ledare för den danska nazistorganisationen Danmarks Nationalsocialistiske Bevægels (DNSB). Enligt DNSB:s webbsida ska 19-åringen i mars under ett firande av Adolf Hitlers födelsedag ha hållit tal.

Försvaret har enligt TT meddelat att 19-åringen inte kommer att hindras från att fullfölja sin utbildning, med hänvisning till att värnpliktiga inte kan diskrimineras mot bakgrund av ras, religion eller politisk tillhörighet.

– Det betyder att värnpliktiga kan ha åsikter som ligger mycket långt från de värderingar vi har i livgardet och i försvaret, säger Fredskov Hansen, chef för utbildningsbataljonen, enligt TT.

Ämnen i artikeln