Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tingsrättens dom mot de aktivister som deltog i attacken mot Pridetåget är hård. Den fastslår att attacken var hatbrottsmotiverad och ingen kom undan helt, dock fick åklagaren inte igenom åtalspunkten om anstiftan till våldsamt upplopp för Marc Abramsson.

Tingsrätten finner det bevisat att det var NDU som inledde flaskkastningen mot festivaltåget. I domen skriver de dock att detta inte har haft någon påverkan på bedömningen av brotten. Vid rättegången som avslutades för två veckor sedan så lade både åklagaren och försvaret stor kraft på att reda ut vilken sida som inlett kastandet av flaskor. Försvaret åberopade en stor samling av bildmaterial, såväl rörligt som stillbildsmaterial. Rätten skriver att bildmaterialet i sig inte haft ett övertygande bevisvärde utan ska läggas till övrig bevisning. Avgörande för rättens bedömning att det var NDU som inledde flaskkastandet var en civilklädd polisman som observerade hela händelseförloppet. Han slog fast att det var NDU som började.

Flera av de åtalade menade under rättegången att de samlats till Slottsbacken för att hålla en fredlig demonstration mot sexualiseringen av barn och homosexuellas rätt att få adoptera barn. Tingsrätten menar att det inte är troligt att det handlade om sakfrågor.

”Några av de tilltalade har dock tagit bladet från munnen och inför rätten berättat om sitt förakt för homosexuella”, skriver rätten.

De som åtalades för attacken hävdade under rättegången att attacken inte riktade sig mot Pridedeltagarna utan mot vänsterextremister. Även detta avfärdas som troligt av tingsrätten.

”Tingsrätten finner att invändningen om att attacken riktades mot andra än deltagare i Pridetåget och dess publik framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion. Det är styrkt att målet för attacken varit deltagarna i karnevalståget i Pridefestivalen och dess publik.”

När det gäller åtalspunkten om grov misshandel av pressassistenten Facundo Unia så har Nationaldemokraterna hävdat att han attackerat NDU och att de bara använt sig av nödvärn. Tingsrätten anser inte att det är sannolikt.

”En stor klunga människor kom rusande mot Facundo Unia som stod i täten för den grupp människor som skulle angripas. Att Facundo Unia i det läget skulle ha angripit eller ens haft möjlighet att angripa de anfallande framstår som helt verklighetsfrämmande.”

Tingsrätten finner att det är styrkt att sju av de nio åtalade gjort sig skyldig till grov misshandel, däribland Marc Abramsson och John Andersson.

Avseende åtalspunkten om våldsamt upplopp hålls samtliga nio som ansvariga. Rätten skriver också i sin dom att det är styrkt att brottet är särskilt försvårande då det varit uppenbart att våldet riktats mot homosexuella på grund av deras sexualitet.

Kammaråklagare Karin Engberg är nöjd med domen och anser den vara riktig, även om hon inte fick igenom åtalspunkten om anstiftan av våldsamt upplopp avseende Marc Abramsson.

Nationaldemokraterna skriver i dag på sin hemsida att de ser rättegången som ett justitiemord.


Domarna:

Marc Abramsson, ordförande NDU:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. 18 månaders fängelse.

John Andersson, kandidat på ND:s listor i valet 2002:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. 18 månaders fängelse.

Aktivist 1, född -83:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. Tio månaders fängelse.

Aktivist 2, född -87:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. Överlämnas till socialtjänsten för vård och 80 timmars ungdomstjänst.

Aktivist 3, född -87:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. Överlämnas till socialtjänsten för vård.

Aktivist 4, född -81:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. 18 månaders fängelse.

Aktivist 5, född -86:
Grov misshandel och våldsamt upplopp. Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar.

Aktivist 6, född -82:
Våldsamt upplopp. Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar.

Aktivist 7, född -77:
Misshandel, försök till misshandel och våldsamt upplopp. Villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar.

Ämnen i artikeln