Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är Europeiska kommissionen som bett de 27 medlemsländerna att presentera strategier för hur romers levnadsstandard ska höjas. Resultaten ska vara klara innan årsskiftet.

Enligt kommissionen har romer idag sämre tillgång till flera delar av samhället jämfört med övriga befolkningen. Studier visar att romer får sämre sjukvård, sämre bostäder, sämre utbildning och sämre tillgång till arbetsmarknaden.

Ytterligare en europeisk utredning visar att endast drygt 40 procent av romska barn går ut grundskolan. Snittet för hela befolkningen ligger på 97 procent.

Viviane Reding, EU:s rättvisekommissionär, sa i tisdags att den "fortsatta utestängningen av romer är oacceptabel" i dagens europeiska samhälle:

- Trots goda intentioner hos politikerna i medlemsländerna har de flesta romer inte upplevt någon förändring i sitt liv under de senaste åren.

Kommissionen hänvisar till beräkningar som världsbanken gjort. Ett ökat inkluderande av romer skulle enligt banken leda till bland annat en ökad produktivitet på arbetsmarknaden vilket i sin tur skulle leda till ökade skatteintäkter och minskade utgifter för socialbidrag.

Samtidigt som Europeiska kommissionen lanserade sitt projekt kunde Expo rapportera om att romers situation i Ungern försämras i takt med att det högerextrema partiet Jobbik trappar upp sina kampanjer mot folkgruppen.

I lördags krävde jobbikpolitikern Zsolt Egyed att polisen skulle få fria händer för att utan rättsliga processer ge sig på romer i landet. Jobbik fick 17 procent av rösterna i det senaste valet i Ungern.

Ämnen i artikeln