Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nationaldemokraterna, som öppet samarbetar med nazister och antisemiter, har erbjudits två nämndemannaplatser i Södertälje tingsrätt. Platserna ska fyllas av 19-åriga Sanna Hill och 23-åriga Mattias Karlstrand. Båda har varit aktiva i partiet under flera års tid.

Beslutet togs av Södertälje kommunfullmäktige i mitten av december förra året. I fredags var nämndemännen på introduktionsmöte i tingsrätten.

- Jag sammankallade ett möte i fredags där vi gick igenom det som gäller för att vara nämndeman i tingsrätten. Jag sa, vi uppträder inte med partisymboler och vi diskuterar inte partipolitik, det hör hemma på gator och torg, säger Katarina Wingqvist Ekholm, chef för tingsrätten i Södertälje, till Expo.

Sparkades för homofobi och antisemitism

För några veckor sedan sparkades sverigedemokraten Erik T Johansson från Värmlands tingsrätt. Anledningen var ett nedsättande uttalande om homosexuella och att nämndemannen skickat antisemitiska mejl. Det finns dock ingen tydlig praxis för hur tingsrätterna ska hantera de politiskt tillsatta nämndemännen och Johansson har tagit strid mot Värmlands tingsrätt. Beslutet är överklagat till kontrollorganet för nämndemän, enkelt titulerat Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.

- Det är väldigt få fall som går till nämnden, så det blir intressant att se hur de ställer sig till det här. Deras avgörande kommer att bli praxis, säger Örjan Hägglund vid Domstolsverket.

Eftersom nämnden har få ärenden väntas ett beslut "inom kort".

Nämndemän för den "nationella oppositionen"
På Nationaldemokraternas sajt beskriver partiet om utnämningen av nämndemännen som en stor framgång. "Uppdraget kommer att innebära att de båda politikerna får en god insyn i det svenska rättsväsendet och en möjlighet att påverka utgången i stadens brottsmål" står det bland annat.

Partiledaren Marc Abramsson säger i ett uttalande att Hill och Karlstrand nu representerar den "nationella oppositionen":

- Därför är detta ett stort och viktigt steg framåt för folkviljan, rättssystemet och svensk nationalism, säger han.

När Expo kontaktar Nationaldemokraternas partikansli säger en man att partiet inte vill uttala sig.

Nazistiska kopplingar
Både Hill och Karlstrand har regelbundet deltagit i den årliga Salemdemonstrationen som arrangeras av personer bakom det nazistiska nätverket Info-14.

När partiorganet Nationell idag arrangerade seminarium i Södertälje kommunhus för några veckor sen var Sanna Hill kontaktperson. Inbjudna som talare på mötet var flera rasideologer och antisemiter. Samtidigt arrangerade företrädare för Sveriges största nazistorganisationer försäljning av böcker och propaganda.

Katarina Wingqvist Ekholm säger att hon inte kan uttala sig om personer med kopplingar till vit makt-världen kan döma objektivt i en rättegång. Hon menar att hon "inte äger frågan".

- Det är kommunen som utser nämndemännen. Jag kan inte invända mot besluten utan det får visa sig sen hur man uppför sig som nämndeman.