Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Motionen om sänkt skatt på den vanligaste dieseln i Europa lades fram av moderaterna Ann-Britt Åsebol och Lars Beckman och hade stöd av allianspartierna. De rödgröna partierna gick mot förslaget och ville behålla skillnaden mot den i Sverige vanligaste dieseln av miljöklass 1 (MK1).
Motionen har anklagats för att vara en ren avskrivning av Statoils reklamkampanj för Europadieseln.
I reservationer mot lagförslaget hänvisade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bland annat till Transportstyrelsens utlåtande om att MK1 ger lägre halter av ämnen som ger upphov till hälsovådliga utsläpp.

Sverigedemokraterna ska tidigare i utskottet av misstag ha stött regerings linje. Men under debatten i kammaren sade David Lång (SD) att Sverigedemokraterna aldrig haft för avsikt att rösta annat än mot regeringens förslag.
– Till skillnad från vad som står skrivet i utskottets betänkande och vad som kommit fram i tidningar den senaste tiden, så har vi aldrig varit osäkra i frågan. Inte heller har vi haft för avsikt att agera annorlunda i kammaren än i utskotten, sade David Lång.

Motionen vann omröstningen med 157 röster för och 156 röster mot.

Ämnen i artikeln