Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraten Jan Listerud i Östra göinge, som står bakom motionen, tycker att asylboendena kan fungera som karantän för nyanlända flyktingar. I en motion till kommunfullmäktige begär Sverigedemokraterna att det "omedelbart görs en hälsokontroll på alla asylsökande." Läkarkontrollerna ska göras på plats. Att utföra det på sjukhus skulle innebära en stor "hälsorisk för andra på sjukhuset" menar Sverigedemokraterna.

- De får vara kvar där tills de har friskförklarats. Så får vi inte in massa epidemier i landet, säger Jan Listerud till Expo Idag.

Partikollegan Pethra Wagnell (SD) vill dock inte använda sig av ordet karantän.

- Det handlar mer om att under uppsikt minimera smittorisken för andra i samhället.

I motionen står det även att ett vaktbolag måste bevaka asylboendena dygnet runt "eftersom vi inte vet något om dessa asylsökande, som kan vara hårt kriminellt belastade och ha allvarliga sjukdomar som kan vara smittosamma."

- Det är ingen som vet något om dem. Vem säger att vi måste offra vår standard för dem? De föder barn en gång per år medan vi får endast två barn under hela livet. Det håller inte i längden, säger Listerud.

Partikollegan Pethra Wagnell tycker att de uttryckt sig lite väl hårt i motionen.

- Det kan räcka med personal. Bara så att ingen lämnar platsen tills provsvaren har kommit, säger hon till Expo Idag.

I motionen spekulerar Sverigedemokraterna i Östra Göinge om att sprängattentaten och skjutningarna i Osby i början av september kan ha berott på missnöje med flyktingpolitiken. Jan Listerud säger att han inte vet vem som ligger bakom händelserna men att "ingen svensk springer runt i natten och skjuter".

- Jag kanske blir utesluten ur partiet nu men nu har vi i alla fall väckt frågan. De säger att vi har en dålig människosyn, det har vi inte alls. Det här är ju för att skydda flyktingarna också, säger Listerud.

Sverigedemokraternas partisekreterare till Björn Söder uppger till Aftonbladet att den lokala motionen inte går emot partiets politik.

"Obligatoriska hälsoundersökningar av utlänningar är en fråga vi driver centralt. Vi har sett hur t ex TBC, som vi tidigare lyckats bli av med i vårt land, åter har blivit ett hot mot vårt folks hälsa, genom att utlänningar tagit det med sig hit.

Bättre och mer närvarande polis runt om i landet är också en fråga vi driver centralt.

Vad gäller förslag om bevakning dygnet runt vid förläggningen har jag inga synpunkter på. Jag vet inte vilka som är tänkta att placeras på anläggningen. Det är något man lokalt säkert har mer kunskap om."

Migrationsverket avfärdar Sverigedemokraternas motion och säger att myndigheten varken har som utgångspunkt att ta emot kriminella eller smittade.

– Jag tycker att motionen vittnar mycket om den människosynen de har. Mycket talar för sig självt, säger Fredrik Bengtsson, presschef för Migrationsverket till Expo Idag.

Ämnen i artikeln