Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i maj som Expo kunde berätta att kommunfullmäktigeledamoten för Sverigedemokraterna i Olofström, Willy Salomonsson, på Twitter spridit flera inlägg där Nato och Ukraina hålls ansvariga för Rysslands invasion. Han spred även pro-ryska konspirationsteorier och desinformation kopplat till invasionen. Han hävdade till exempel att den ukrainska presidenten Zelenskyj ”hänsynslöst offrar” ”sitt eget folk”.

Efter granskningen meddelade partiets gruppledare i Olofström, Max Nielson, att Willy Salomonsson lämnar sina uppdrag för partiet.

Invald i fullmäktige

När valresultatet i Olofström var färdigräknat stod det klart att Sverigedemokraterna fått 13 mandat i kommunen, näst största parti efter Socialdemokraterna. Totalt fick SD ett väljarstöd på 26,51 procent.

En av dem som valdes in var Willy Salomonsson.

Expo var i kontakt med Willy Salomonsson cirka två veckor innan valet angående att han stod kvar på valsedeln, då sa han att han meddelat partiet att han inte var aktuell som kandidat, utan endast stod kvar för att sedlarna redan var tryckta. Han berättade då även att partiet öppnat ett personärende mot honom.

Vill inte kommentara

När Expo når Willy Salomonsson vill han inte längre kännas vid de tidigare beskeden.

Du har blivit invald i kommunfullmäktige, trots det du tidigare sagt?

– Det kan väl du med räkna ut, så dum är du väl inte, säger Willy Salomonsson.

Är det din kommentar om detta?

– Ja det är det verkligen.

Betyder det att du kommer att ta fullmäktigestolen?

– Det har du inte med att göra däremot.

Du har tidigare sagt att det pågår en utredning mot dig.

– Det vill jag inte heller kommentera.

Så du vill alltså inte kommentera om du kommer att ta platsen?

– Du är en riktigt sorglig figur du.

Är det vad du har att säga om detta?

– Ja det är vad jag har att säga dig.

Något annat du vill tillägga?

– Nej, det är det inte.

Har du varit i kontakt med Max Nielsen om detta?

– Det vill jag inte heller kommentera.

Wille Salomonsson säger att han inte vill ge några övriga kommentarer.

Riskerar uteslutas

När Expo var i kontakt med gruppledaren Max Nielsen inför valet, så kommenterade han Willy Salomonssons medverkan på valsedeln med att listan redan var tryckt och menade att det är en ”ganska stor apparat att ändra på det”.

På frågan om de skulle se det som ett problem om Willy Salomonsson blev invald, svarade Max Nielsen då att det var en fråga som han inte ville uttala sig om.

Expo har sökt gruppledaren Max Nielsen för en kommentar. Han meddelar via sms att eventuella frågor svaras av distriktsordföranden i Blekinge, Camilla Karlman. 

Camilla Karlman säger att frågan rörande Willy Salomonsson ligger hos partiet på riksnivå. 

– Beslutet ligger inte hos mig eller distriktet utan det här är något som hanteras av riks. Och vad det gäller det så är inget beslut taget än.

Så ni har ingen åsikt lokalt huruvida Willy Salomonsson bör företräda Sverigedemokraterna?

– Det vi har kommit fram till, när vi har diskuterat det, har lämnats till medlingsutskottet och riks, så får de hantera den frågan, säger hon och tillägger att hon i övrigt inte vill kommentera de åsikter som Willy Salomonsson förde fram.

Sverigedemokraternas svarar via sin presstjänst rörande när medlemsutskottet kan ha ett besked att ge:

– Vi har inga nya uppgifter att förmedla i nuläget, utan bedömer att vi har mer information om detta i mitten av oktober.